Vetenskapsutbildningscentrum planerar vetenskapsdagis

Helsingfors universitets LUMA-center fusionerades i början av året med AinO, stödnätverket för humanistiska ämneslärarstuderande. Helsingfors universitets nya LumA-vetenskapsutbildningscentrum invigs tisdagen den 14.2.2017.

Centret samlar Helsingfors universitets mångvetenskapliga vetenskapsfostran under samma tak och fortsätter samarbetet med andra samhällsaktörer.  

− Vi betjänar och samarbetar med familjer, skolor, daghem och näringslivet, säger professor, fil.dr. Maija Aksela. Hon leder både det nya vetenskapsutbildningscentret och det nationella nätverket LUMA-center Finland, dit också centret hör.

Vetenskapsfostran, vetenskapsklasser och klubbar

Kemiklassen Gadolin på Campus Gumtäkt är ett populärt besöksmål, men också universitetets andra vetenskapsklasser får besök av läger, klubbar och andra besökare. Man kan delta i en virtuell vetenskapsklubb på nätet eller i ett vetenskapsläger som hålls på ort och ställe i början av sommaren.

Sommarlägren planeras som bäst. I och med det nya centret kommer lägren att ledas av studerande i språk, matematik och naturvetenskapliga ämnen, med ett mångsidigt program för barnen som följd. Nästa sommar ordnas igen ett populärt internationellt läger i Helsingfors med begåvade gymnasieelever från världen över.

− Vetenskapssamhället medverkar aktivt i verksamheten och på så sätt får vi tillgång till den nyaste vetenskapliga kunskapen, säger Maija Aksela.

Vetenskapsfostran går dit barnen går

På invigningen presenteras en dröm som Maija Aksela länge har närt: Helsingfors universitets eget vetenskapsdaghem. Dagiset befinner sig ännu i planeringsstadiet, men utvecklingsarbetet kommer att ta fart om och när finansieringen ordnas.

− Vetenskapsdagiset är avsett att vara en praktikplats för småbarnspedagoger och en miljö där man kan utforska och utveckla idéer och visa upp finländskt kunnande för utländska gäster, säger Maija Aksela.

Vetenskapsfostran ett nationellt mål

Helsingfors universitets LumA-vetenskapsutbildningscentrum fullföljer undervisnings- och kulturministeriets mål att Finland ska höra till världstoppen i vetenskapsfostran år 2020.

Enligt en utredning som ministeriet publicerade 2014 är vetenskapsfostran en naturlig del av alla barns och ungas lärande både i skolan och utanför den. Vetenskapsfostran främjar i hög grad den kreativa problemlösningsförmågan och förmågan att förstå och följa med vetenskapens utveckling och bidra till kunskapsutvecklingen i Finland. Vetenskapsfostran är också en del av universitetens samhälleliga genomslagskraft.

LumA-vetenskapsutbildningscentrums webbsidor (på finska)