Utbudet för kontinuerligt lärande ökar vid Helsingfors universitet

För läsåret 2023–2024 finns det en rekordmängd öppen universitetsundervisning. Det är hundratals kurser inom examensundervisningen som har öppnats för studerande vid öppna universitetet. 

Helsingfors universitet har utöknat den öppna universitetsundervisningen betydligt. Som en del av reformen av det kontinuerliga lärandet erbjuder många fakulteter och enheter ett allt bredare utbud av sin undervisning i form av öppna universitetsstudier för alla intresserade.  

Platser till cirka femhundra nya kurser inom examensundervisningen har öppnats för studerande vid öppna universitetet. Under läsåret 2023–2024 erbjuds sammanlagt cirka 1 500 kurser som öppen universitetsundervisning.  

Merparten av det nya studieutbudet genomförs så att ett visst antal studerande vid öppna universitetet kan delta på samma kurser som examensstuderandena. En stor del av dessa kurser ordnas som närundervisning. Fortfarande erbjuds dock också nätundervisning samt kurser som endast riktar sig till studenter vid öppna universitetet. Öppen undervisning erbjuds på både kandidat- och magisternivå. 

 
Också studier inom helt nya vetenskapsområden erbjuds 

Att undervisningen i omfattande utsträckning öppnats upp ger studenter allt mångsidigare möjligheter att stärka sitt kunnande och bilda sig. Utöver etablerade favoriter får vi också ett helt nytt studieutbud, av vilket vi plockat ut några alternativ:  

  • Nya kurser som öppnats vid Humanistiska fakulteten är bland annat kurser på magisternivå i klarspråk, tolkning och urfolksstudier.  

  • Undervisningen inom Medicinska fakultetens nya magisterprogram i hälsovetenskaper öppnas i väldigt hög grad upp för studenter vid öppna universitetet. Undervisningen ordnas på nätet.  

  • Vid Teologiska fakulteten kan studenter vid öppna universitetet nästa läsår delta i nästan alla kurser på kandidatnivå.  

  • Platser öppnas också upp på många av språkkurserna vid Språkcentrum. 

  • Inom farmaci har examensundervisningen öppnats upp. Intressanta kurser är till exempel Luonnonaineet terveydenhuollossa och Ravitsemustiede terveyttä edistämässä. 

  • Veterinärmedicinska fakulteten kommer att erbjuda den nya nätkursen Minä ja koirani 3 op
     

Det färdiga studieutbudet finns tillgängligt på öppna universitetets webbplats.

Öppna universitetsstudier i ett nötskal 

Öppna universitetsstudier är studier enligt Helsingfors universitets utbildningsprogram och Språkcentrums undervisningsplaner och är till för alla intresserade. Studierna har ingen åldersgräns och i regel heller inga krav på grundutbildning.

År 2022 bedrev mer än 24 000 studenter öppna universitetsstudier, och de avlade sammanlagt 85 000 studiepoäng.