Undervisningens år sätter pedagogen i centrum: "Glädjen att undervisa återvänder!"

Under läsåret 2022-2023 firar Helsingfors universitet undervisningens år. Temaåret uppmärksammar lärarna och deras betydelse på flera olika sätt.

Evenemang och diskussioner planeras om bland annat välbefinnande och gemenskap samt om universitetsundervisningens framtid.

Kai Nordlund, prorektor med ansvar för undervisning, säger att universitetssamfundet nog alltid har värderat undervisningen högt, men att de senaste årens prövningar ytterligare har stärkt samfundet i sin uppfattning.

– Undervisning är ett viktigt och betydelsefullt arbete som står i centrum för vår verksamhet. Våra lärare är framstående inom sitt eget område och arbetar som forskare vid sidan av undervisningen. Undervisningen och forskningen kompletterar varandra, poängterar Nordlund.

Hösten bjuder på ny start

Pandemin har på många sätt varit en utmaning både för studenter och lärare. Nu hoppas man att studenterna och lärarna återvänder till campus i höst. Enligt Susanna Niinistö-Sivuranta, utvecklingsdirektör för undervisnings- och studentservicen, har universitetets personal arbetat aktivt för att locka studenterna tillbaka till campus.

– Vi vill få studenterna med i gemenskapen och att deras studietid ska bli en fullvärdig upplevelse, konstaterar hon

Digitaliseringen kommer även i fortsättningen att vara en viktig del av undervisningen.

– Undervisningen speglar förändringarna i samhället och lever med i tiden. Det är viktigt att hålla jämna steg med den digitala utvecklingen för att undervisningen ska framstå som intressant och aktuell också för studenterna, säger Tiina Airaksinen universitetslektor, prefekt och medlem av Lärarakademin.

Samtidigt behöver närundervisningens betydelse lyftas fram.

– Att vara närvarande i studentens lärprocess är en del av läraridentiteten; den fysiska kontakten i undervisningen och handledningen går inte att ersätta. Det går också bättre att överföra tyst kunskap när undervisningen sker på plats, säger Airaksinen.

Enligt professor Auli Toom, direktör för Centret för universitetspedagogik (HYPE), kan undervisningen inte återgå till det som varit. Dagens frågor handlar om hur universitetsundervisningen kommer att se ut i framtiden och hur lärarna kan undervisa studenterna på bästa sätt.

– Temaåret hjälper oss att främja en öppen diskussion och dialog. Vi hoppas på nya diskussionsöppningar från både lärare, studieförvaltning och akademiska ledare, betonar Toom.

Lärarakademin fyller 10 år

Även Lärarakademin, som fyller 10 år, uppmärksammas under temaåret. Lärarakademin är ett internationellt erkänt mångvetenskapligt nätverk som delar med sig av sin kunskap och aktivt arbetar för att utveckla lärandet och undervisningen vid universitetet.

– Helsingfors universitet är en föregångare när det gäller att utveckla undervisningen. Lärarakademin har väckt intresse och fått uppskattning även hos våra utländska kolleger, berättar Tiina Airaksinen.

Ett medlemskap i Lärarakademin är universitetets högsta erkännande och tilldelas lärare för meriter och kunskaper inom undervisningsområdet. Akademins viktigaste mål är att stärka undervisningens ställning i universitetsgemenskapen.

– Vi vill lyfta fram undervisningen och göra den likvärdig forskningen. Under ett läsår utför lärarna hundratals timmar av undervisningsrelaterade arbetsuppgifter och lär studenterna att fungera i samhället och som yrkesmänniskor, säger Airaksinen.

– Och undervisningsglädjen ska vi inte glömma! Den är värd att uppmärksammas efter dessa utmanande år. Vi är glada och stolta över att få göra vårt jobb.