Två nya Unesco-professorer vid Helsingfors universitet

FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco) har tilldelat Unesco-professurer till professor emerita Hannele Niemi och professor Arto Kallioniemi vid Helsingfors universitet.

Professor emerita Hannele Niemi har tilldelats lärostolen i högklassiga och jämlika ekosystem inom utbildning (UNESCO Chair on Educational Ecosystems for Equity and Quality of Learning). Arto Kallioniemi, professor i religionsdidaktik, har å sin sida fått ansvaret för lärostolen i människorättsfostran (UNESCO Chair in Values, Dialogue and Human Rights in Education).

Unesco-professorerna främjar organisationens mål genom att verka inom universitetet: de skapar nätverk med andra professorer, för internationell diskussion vid konferenser, producerar ny kunskap och samarbetar med andra forskare. Att förmedla forskningsinformation till olika aktörer i samhället har en central roll.

Allvarliga problem i inlärningskvaliteten

– Globalt har man redan gjort stora framsteg då merparten av barnen i dag går i skolan. Men ett stort problem är att barnen i stora delar av världen knappt lär sig någonting under skoldagarna. Efter fyra år kan flera ännu inte läsa eller räkna, konstaterar Hannele Niemi.

Den dåliga inlärningskvaliteten framkom tydligt i en rapport som publicerades av Världsbanken i november. Problemet gäller i synnerhet Afrika och Sydamerika, men det finns även stora skillnader mellan olika områden i Asien.

Alla världens barn måste garanteras jämlika rättigheter till högklassig undervisning.

– Bra lärare är grunden för en bra skola. Om läraryrket inte uppskattas i samhället slås hela systemet i spillror, säger Hannele Niemi.

Niemi har rest runt i världen och talat om högklassig undervisning under de senaste 15 åren. Finland och Helsingfors universitet har ett gott rykte ute i världen. Niemi tror att en status tilldelad av ett internationellt samfund ger arbetet en ännu större vikt.

De finska styrkorna är jämlikhet, möjlighet till livslångt lärande och att vi tar tag i inlärningssvårigheter i tid. Också att använda spel för att lösa inlärningsproblem är något som är nytt i flera länder.

Globala medborgare skapar en bättre värld

Professor Arto Kallioniemi strävar efter att främja mänskliga rättigheter och fredlig interaktion mellan människor.

– Vi vill utbilda lärare som har en stark utvecklingsoptimism: en tro på att människan kan utvecklas och mänskligheten kommer att må bättre i framtiden. Som globala medborgare kan vi skapa en värld där människor arbetar fredligt och med respekt för hållbar utveckling.

Arto Kallioniemi arbetar inom människorättsdelegationen och samarbetar med Anna Lindh-fonden, Institutet för fredsfostran och Unicef. Han planerar också att samarbeta med Indian

Institute of Teacher Education i Gujarat i Indien och North-West University i Potchefstroom i Sydafrika.

Finland har fyra Unesco-professorer från tidigare

Hannele Niemi och Arto Kallioniemi är Helsingfors universitets första Unesco-professorer. De börjar sitt fyraåriga arbete den 1 januari 2018. Finland har tidigare tilldelats fyra Unesco-professurer: Tapio Katko, hållbar vattenförsörjning, Tammerfors tekniska universitet; Tapio Varis, global e-inlärning, Tammerfors universitet; Heikki Lyytinen, främjande av läskunnighet, Jyväskylä universitet och Markku Wilenius, forskning om utbildningens framtid, Åbo universitet. Det finns sammanlagt över 700 Unesco-lärostolar i världen.

Mer information:

Professor emerita Hannele Niemi, telefon 040 555 8975, hannele.niemi@helsinki.fi

Professor Arto Kallioniemi, telefon 0294129610, arto.j.kallioniemi@helsinki.fi