Ny nätkurs ger effektiva verktyg för att öka forskningens genomslag

Kursen som riktar sig till forskare och andra som är intresserade av samhällspåverkan är den första av sitt slag i Finland.

Helsingfors universitet har som första universitet i Finland lanserat en finsk- och engelskspråkig nätkurs som går in på djupet av teman som berör forskningens samhälleliga genomslagskraft. Målet för den öppet tillgängliga och kostnadsfria kursen som riktar sig till forskare och andra yrkespersoner är att ge en djup förståelse av hur deras arbete kan ha effekter i samhället. Kursen ger verktyg för att förbättra genomslagskraften. 

Syftet med nätkursen är att betjäna i synnerhet dem som befinner sig i början av sina forskarkarriärer, men även mer erfarna forskare och andra som arbetar inom ämnesområdet hittar användbar information bland kursinnehållet.  

Kursen fick sin början från specialist Laura Valkeasuos idé.  

– Jag har under en längre tid arbetat kring temat samhällspåverkan, och jag märkte att forskarna uppskattar tydlig information om de grundläggande begreppen inom det här ämnesområdet. Jag ville sammanställa en kurs som hjälper att bättre förstå genomslagskraft, hur mångsidig den är och betydelsen av dess olika delområden, berättar Valkeasuo. 

Nätkursen i påverkan finns på plattformen Digicampus. Kursen tar mellan tre och sex timmar beroende på deltagarens tidigare kunskaper och hur ingående deltagaren själv vill fördjupa sig i ämnet.  

Kursen presenterar exempelvis olika roller som en forskare kan ta i sin strävan efter att nå genomslag. Laura Valkeasuo påminner emellertid om att forskaren inte aktivt behöver påverka, för att den egna studien ska få genomslag.  

– En studie kan ha effekter och påverka utan aktiv ”påverkan”. Nätkursen i påverkan är en unik möjlighet för forskare och yrkesverksamma att fördjupa sin förståelse för hur deras arbete kan påverka samhället. 

 

Forskarnas nätkurs om forskningens genomslag (på finska och på engelska) har producerats av ett flertal experter vid Helsingfors och Tammerfors universitet samt Finska vetenskapsakademien. För kursens praktiska genomförande och den pedagogiska delen ansvarar Ixir-verkkokurssit Oy.  Kursen har utvecklats med stöd från Helsingfors universitet och Finska vetenskapsakademien. Kursarrangörerna för en diskussion om att göra kursen en del av Helsingfors universitets undervisningsprogram. 

Efter att ha gått forskarens nätkurs i forskningens genomslag: 

  • förstår du forskningens samhällspåverkan och tillhörande mekanismer 
  • kan du bedöma vilka möjligheter till samhällspåverkan din forskning har 
  • har du fått konkreta tips om hur du kan främja den samhälleliga effekten av din egen forskning.