Ny app hjälper invandrare att lära sig språket

Kompetens i psykologi, språkundervisning och talteknologi skapar lösningar som kan vara av stor ekonomisk betydelse vid ökad invandring.

Det är dyrt att ordna språkundervisning, men kanske talteknologi kan vara till hjälp i språkinlärningen? Ett svar på frågan ger docent Sari Ylinens projekt som i juni gick vidare i Tekes tävling Challenge Finland. Sammanlagt sex projekt vid Helsingfors universitet fick startfinansiering.

– Vår app hjälper nybörjaren att utvidga sitt ordförråd och bedömer uttalet så att språkinläraren från första början fäster uppmärksamhet vid att tala tydligt och begripligt. De flesta appar som använder automatisk taligenkänning känner nog igen tal som produceras av modersmålstalare, men det finns fortsättningsvis problem med igenkänning av barns och invandrares tal, berättar Ylinen.

Hon har redan tidigare med finansiering från Finlands Akademi utvecklat spelet Say it again, kid! för barn som lär sig engelska. Spelet ska testas i skolorna i höst.

Målet är ett fungerande inlärningsverktyg

Talgränssnittet som fungerar i mobila enheter passar för olika åldersgrupper och beaktar också både analfabeter och användare vars modersmål skrivs med ett alfabet som skiljer sig från det latinska. Idén är att snabbt lära sig ett ordförråd som är till hjälp i dagliga talsituationer och att fokusera på muntliga språkkunskaper.

– I höst testar vi spelet Say it again, kid! och hur taligenkänningen motsvarar en ”levande” bedömares uppfattning. Det som intresserar oss är hur användningen av spelet och den respons som användaren får av appen påverkar inlärningen. Effekten undersöks t.ex. genom att man mäter EEG före och efter försökspersonen använder spelet. Inlärningen syns i hjärnans respons, berättar Sari Ylinen.

– Det är fint att man har uppmärksammat vårt forskningsområde i Tekes tävling. Invandrarnas språkinlärning är en viktig samhällsfråga eftersom språkkunskaper är nyckeln till arbetslivet och sociala kontakter och hjälper dig att integreras i samhället.

Challenge Finland – namnet påminner om Helsingfors universitets tävling Helsinki Challenge 2015. Tävlingen gäller i synnerhet kommersialiserbara lösningar på olika problem.

Namnet på Sari Ylinens projekt är i sin helhet Technology-enhanced language learning with mobile devices (TELL me). Hon samarbetar med professor Mikko Kurimos forskningsgrupp vid Aalto-universitetets avdelning för signalbehandling och akustik, och förhandlingar pågår med flera företag inom språk- och undervisningsteknik. Challenge Finlands första etapp pågår fram till mitten av november.

Projekt på alla campus

Tävlingen Challenge Finlands mål är att förena toppforskningen i Finland med forsknings- och utvecklingsarbetet som bedrivs i företagen och sätta fart på utvecklingen av nya finska exportprodukter och tjänster.

I de projekt inom området medicin från Helsingfors universitet som har gått vidare i tävlingen utvecklas mikropumpteknik som baserar sig på användning av minnesmetall och sätt att försnabba den kliniska testningen av läkemedel. Läs mer på Medicinska fakultetens sidor.

Tekes har reserverat 30 miljoner euro i spetsprojektfinansiering för Challenge Finland-projekten. Den första tävlingsetappens idéer fick 5,4 miljoner euro.

Projekt vid Helsingfors universitet som går vidare i tävlingen: