Nordiskt forskningssamarbete presenterar nya rekommendationer för beslutsfattare: Hur främja jämlikhet och rättvisa inom nordisk utbildning?

Diskriminering, marginalisering och segregering är överraskande vanliga fenomen i dagens nordiska läroanstalter. Det visar forskningsresultat från över 100 forskare från 14 universitet i åtta olika länder. Med utgångspunkt i de färska forskningsrönen har en grupp forskare utarbetat tre rekommendationer, som ska hjälpa beslutsfattare att utveckla ett mer jämlikt och rättvist utbildningssystem i de nordiska länderna.

Forskarna vädjar nu till de nordiska ländernas beslutsfattare att omforma utbildningspolitiken och läroplanerna i en mer jämlik och rättvis riktning.

– Vår forskning visar att marginalisering, diskriminering och segregering förekommer i överraskande hög grad i de nordiska skolorna. För att ändra på detta måste vi tackla problemen både politiskt och praktiskt. Elever exkluderas och marginaliseras ofta på grund av olikheter såsom samhällsklass, genus, sexualitet, etnicitet, funktionsvariation, boendeort eller språk. Marknadsstyrda och privatiseringsinriktade reformer i de nordiska länderna har dessutom haft negativa följder för jämlikhet och rättvisa inom utbildningssektorn, säger professor Gunilla Holm vid Helsingfors universitet som leder forskningscentret Justice through Education in the Nordic Countries.

Följande tre riktlinjer ska hjälpa beslutsfattarna bemöta utmaningarna på både politisk och praktisk nivå med beslut och praktiska verktyg. Se pdf-bilaga för ytterligare information.

  1. TRYGGA LIKA TILLGÅNG TILL SKOLOR OCH UTBILDNING

    Undvik och motverka marknadsstyrda och privatiseringsinriktade reformer som står i konflikt med rättvis och jämlik utbildning.
  2. MOTVERKA DISKRIMINERNG OCH MARGINALISERING

    Läroplaner och lärarutbildning bör entydigt motverka diskriminering och marginalisering baserat på samhällsklass, genus, sexualitet, etnicitet, funktionsvariation, boendeort eller språk.
  3. BALANSERA LÄROSTOFFETS OMFATTNING OCH AKTIVT ELEVDELTAGANDE

    I klassrummen bör autonomi och aktivt deltagande balanseras med kognitivt krävande lärmiljöer och användningen av digital undervisningsteknologi.

 

Ytterligare information:

Gunilla Holm 

professor, direktör JustEd

gunilla.holm@helsinki.fi

+358 50 3275907 

Justice through Education in the Nordic Countries

Projektet initierades av den nordiska spetsforskningsenheten Justice through Education in the Nordic Countries (JustEd). JustEd är ett mångvetenskapligt och multinationellt forskningsnätverk med 14 samarbetsparter i åtta länder. Nätverket koordineras av Helsingfors universitets pedagogiska fakultet. Centret inledde sin verksamhet i augusti 2013 som en del av NordForsk-programmet Education for Tomorrow”.

Samarbetspartners: Aalborg Universitet (Danmark), OsloMet – storbyuniversitetet (Norge), Sciences Po (Frankrike), Umeå universitet (Sverige), Københavns Universitet (Danmark), Göteborgs universitet (Sverige), Helsingfors universitet (Finland), Háskóli Íslands (Island), University of Melbourne (Australien), Universitetet i Oslo (Norge), Università di Torino (Italien), Åbo universitet (Finland), Høgskolen i Østfold (Norge) och Kehitysvammaliitto (Finland).