Känslomässiga färdigheter skyddar gymnasiestuderande mot utmattning och ökar deras entusiasm

Socioemotionell kompetens stöder ungdomarnas välbefinnande i skolan. Viktiga färdigheter som ingår i detta är nyfikenhet, uthållighet, resiliens eller psykisk elasticitet och återhämtningsförmåga, sociala färdigheter och samhörighet.

En tredjedel av gymnasiestuderandena upplever entusiasm över sina studier, men hälften lider av stress och var femte är allvarligt utmattade. Detta framgår av en studie av Katariina Salmela-Aro och Katja Upadyaya, i vilken 1 038 gymnasiestuderande deltog våren 2019.

Forskarna fastställde utgående från resultaten tre profiler över välbefinnande i skolan vad gäller skolentusiasm, utmattning och studieberoende: entusiastiska (34 %), stressade (47 %) och utmattade (19 %). 

Resultaten visar på den kraft socioemotionella färdigheter har: ju mer uthållighet, nyfikenhet och resiliens – alltså psykisk flexibilitet och återhämtningsförmåga – studerandena har, desto troligare är det att de ingår i gruppen entusiastiska. De utmattade upplevde däremot minst uthållighet, samhörighet och resiliens.

Ungdomar i gymnasieåldern har goda förutsättningar att tillägna sig socioemotionell kompetens

– Oroväckande många gymnasiestuderande är utmattade. Det som däremot är positivt är att socioemotionella färdigheter kan skydda studerandena, säger Katariina Salmela-Aro, professor i pedagogik vid Helsingfors universitet.

– Därför bör skolan fokusera på att utveckla inte bara de akademiska färdigheterna utan även socioemotionella färdigheter. De utvecklas särskilt i gymnasieåldern.

Genom övningar kan man lära sig att reglera sina emotioner och modifiera sina tänkesätt. Exempelvis är det en god idé att utveckla det stressrelaterade tänkandet så att man inte blir ångestfylld och paralyseras av stressen, utan lär sig att utnyttja den energi stressen frigör för lärandet.

– Ett nyfiket sinne ökar i sin tur ens vilja att lära sig och upptäcka nya saker, och på så sätt kan man rikta in stressen på lärandet i stället för att energin går åt till ältande och förvärrar utmattningen ytterligare, säger Salmela-Aro.

I grupp smittar känslor av sig, och därför bör man inte para ihop utmattade studerande för att jobba i samma grupp. Om utmattade studerande ältar sin situation tillsammans, kan det ytterligare förvärra individernas utmattning.

För en del lindras situationen när identiteten utvecklas och de finner sina vägar i livet. Då kan också känslorna av utmattning lätta.

Coronavåren en utmaning

Hur påverkade då distansundervisningen under coronavåren 2020 välbefinnandet bland gymnasiestuderande? Katariina Salmela-Aro utredde detta bland gymnasiestuderande i maj. En forskningspublikation är under arbete.

– Våren utmanade gymnasiestuderandenas socioemotionella färdigheter och underströk verkligen den betydelse dessa färdigheter har. Studerandena tvingades utstå motgångar och anpassa sig till ny praxis. Sannolikt klarade sig de ungdomar som lyckades anpassa sig till det förändrade läget bäst genom den exceptionella situationen.

Uppgifter om publikationen: Katariina Salmela-Aro and Katja Upadyaya (2020): School engagement and burnout profiles during high school –The role of socio-emotional skills. European Journal of Developmental Psychology.

Studien har utförts inom projektet Silta tulevaisuuteen, som finansieras av Finlands Akademi.