Jaakko Kurhila: Hela universitetet blir öppet

I framtiden kan var och en skräddarsy sin karriärväg. Öppenhet möjliggör ständiga, smidiga förhandlingar mellan universitetet och studenten: är vi lämpliga för varandra?

Varför skulle jag ens söka till universitetet när Youtube ändå erbjuder instruktioner för allt mellan himmel och jord?” För generationen som suttit på föreläsningar kan frågan låta underlig, men för en medlem av milleniegenerationen som söker sig till arbetslivet är den här typen av tankar mycket verkliga.

Trots att universitetsinstitutionen har funnits i hundratals år, har öppna universitetsstudier för alla erbjudits i endast i cirka 40 år i Finland. Ursprungligen uppkom de som svar på ett behov att erbjuda vuxenutbildning för dem vars studier av en eller annan orsak hade avbrutits i förtid.

Med tiden har utmaningarna förändrats, och utbildningen är jämlik och tillgänglig oavsett bakgrund.

Nu utmanar digitaliseringen universiteten såsom vi känner dem idag. Teknologins värld utvecklas oerhört snabbt, och allting kan nås med två klickningar. När vägen till information är öppen för alla måste universitetet vara lockande för olika typer av studenter även i framtiden.

Öppenheten möjliggör det.

Fram­ti­dens stu­di­er är skräd­dar­syd­da

I min vision för framtiden är hela universitetet öppet. I stället för urvalsprov sållas de studenter som är intresserade av en akademisk karriär eller en specifik examen noga till sina studier utgående från öppna kurser de genomfört. Tack vare öppna MOOC-kurser (massive open online courses) på webben är universitetsstudier tillgängliga för alla, om det sedan är fråga om en karriärist som söker fortbildning, en vetenskapligt sinnad person med sikte på en akademisk karriär eller en ungdom som försöker leta sig fram till sitt drömyrke.

En sådan framtid erbjuder någonting för alla: de som söker trumfkort för karriären får utan stora urvalsprovsansträngningar tillgång till skräddarsydd undervisning som stöder arbetslivet. Motiverade studenter med sikte på en examen eller en akademisk karriär får i sin tur visa vad de går för redan i ett tidigt skede.

Öppenhet och valmöjligheter går hand i hand. Med hjälp av öppenheten kan universitetet och studenterna ständigt förhandla med varandra: är vi en bra match, är vi lämpliga för varandra?

Kombinationen av öppenhet och valmöjligheter skapar gemenskapskänsla och engagerar studenterna. De som siktar högt i sina studier måste erbjudas VIP-upplevelser, det att både studenter och lärare aktivt satsar på att hitta nya idéer. När öppenhet och digitalisering gör det möjligt att skräddarsy studierna känner studenten att helheten är uppbyggd specifikt för att möjliggöra hens utveckling.

Allt detta erbjuder Helsingfors universitet redan nu – och i framtiden i allt större utsträckning.

Sam­ar­be­te över grän­ser­na

Öppenheten kan hjälpa universitetet att sammanlänkas ännu starkare med det föränderliga samhället och samtidigt bedriva högklassig forskning.

Finland är en föregångare på det här planet, och Helsingfors universitet visar vägen genom ett nära samarbete med företagsvärlden och universitetets vänner.

Ett gott praktiskt exempel är MOOC-kursen i datasäkerhet som ordnades som ett samarbete mellan Öppna universitetet och datasäkerhetsföretaget F-Secure. I kursen deltog cirka 5000 studenter. Kursen var nyttig för alla parter: undervisningen var öppen, forskarsamhället och experter inom datasäkerhet sparrade varandra. F-Secure anställde till och med praktikanter från kursen, och universitetsforskningen fick ett grepp om aktuella ämnen.

I maj 2018 startade vi och teknologiföretaget Reaktor kursen Elements of AI, som fokuserar på artificiell intelligens och drog in hela 25 000 deltagare under sin första dag. Eftersom öppenhet i sista hand handlar om att vara verksam i samhället utmanade vi även företagsvärlden: flera företag som vill förbinda sig till att stödja utredning av möjligheterna med artificiell intelligens i sin egen verksamhet har deltagit i kampanjen #tekoälyhaaste som lanserades i samband med kursen.

Öppet samarbete med arbetslivet ser vi även på kursen Journalismi ammattina (’Journalism som yrke’) som ordnas i samarbete med MTV i mediehusets lokaler. MTV:s nyhetschef är kursens lärare, och studenternas bästa texter publiceras på MTV:s nyhetssajt.

Även om teknologin utvecklas är lärandet sig likt. Lärande innebär alltid en personlig förändring inom en människa och kräver ansträngningar. Upplevelsen av att just Helsingfors universitet är platsen där jag förändrades och utvecklades är någonting som inte ens de bästa Youtube-instruktionerna kan erbjuda.

Mer om MOOC

Re­pli­ker om Fram­ti­dens un­der­vis­ning

Publiceras: 31.5.2018.
Återpublicerad och redigerad: 25.4.2023.

Jaakko Kurhila
Jaakko Kur­hila

Min vision för framtidens lärande
Kombinationen av öppenhet och digitalisering skapar nya sätt att lära sig och nya samarbetsmodeller för studenternas, företagsvärldens och vetenskapens behov.

Här lär vi oss i framtiden
Helsingfors universitets öppna universitet, och MOOC-webbkurserna som är öppna för alla på adressen mooc.helsinki.fi

Ar­tik­lar