Helsinki University Press – ny kanal för open access-publicering

Helsingfors universitets nya internationella vetenskapsförlag, Helsinki University Press, har publicerat sina första verk. Publikationerna finns fritt tillgängliga på förlagets webbplats.

Helsinki University Press (HUP) hör till Helsingfors universitets bibliotek och är ett forskarlett och icke-kommersiellt vetenskapsförlag som åter ställer forskarna i fokus för den vetenskapliga publiceringsverksamheten. HUP erbjuder forskare tjänster och stöd för en friktionsfri open access-publicering, i syfte att forskningsresultaten ska få så stor spridning som möjligt. Publiceringsbesluten fattas av ett redaktionsråd bestående av forskare. Rådet baserar sina beslut på referentgranskningar, och alla publikationer kan läsas fritt på nätet eller laddas ner.

– När vi grundade Helsinki University Press diskuterade vi mycket med forskarna om deras önskningar och visioner, eftersom vi vill att vårt förlag och våra tjänster ska möta forskarnas behov. Vi finns till för forskarna och för att sprida forskningsresultat, betonar HUPs förlagsdirektör Leena Kaakinen.

HUP är öppet för alla forskare, d.v.s. det betjänar också andra än Helsingfors universitets forskare. Publikationerna skrivs främst på engelska och når ut till läsare runt om i hela världen. Förlaget är en del av en ny våg av universitetsförlag – under senare år har många universitet grundat open access-förlag, t.ex. University College London, London School of Economics and Political Science och Stockholms universitet.

Professionella tjänster på forskarens villkor

Det nya förlagets första publikationer är tre böcker och en tidskrift.

Professor emeritus Jukka Gronows ekonomisk-sociologiska studie Deciphering Markets and Money: A Sociological Analysis of Economic Institutions analyserar de sociala förutsättningarna och villkoren för att olika ekonomiska marknader ska uppstå, allt från konst- och kulturmarknader till finansmarknader. Gronow berättar att det nya förlaget intresserade honom som publiceringskanal.

– HUP gav mig värdefull hjälp bl.a. med språkgranskningen. Publiceringsprocessen var smidig och motsvarade mina tidigare erfarenheter av hur traditionella förlag – de bästa – arbetar, konstaterar Gronow.

Ett annat verk som nyligen publicerats är professor Sami Pihlströms religionsfilosofiska monografi Pragmatic Realism, Religious Truth, and Antitheodicy: On Viewing the World by Acknowledging the Other. I sin bok analyserar Pihlström de ”eviga frågorna”, d.v.s. frågor om det mänskliga lidandets betydelse eller betydelselöshet, religiös tro och verklighetens grundläggande natur.

– När HUP inledde sin verksamhet fann jag mig både erbjuda förlaget min egen bokidé och delta i det nya förlagets verksamhet som medlem i redaktionsrådet. Det är mycket viktigt att det även i framtiden publiceras monografier inom det humanistiska området, säger Pihlström.

Artikelsamlingen Youth on the Move: Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practices, som är redigerad av professorerna Kristiina Brunila och Lisbeth Lundahl, tar upp en aktuell fråga, nämligen hur unga går över från skolan till arbetslivet eller från en utbildningsnivå till en annan. Samlingen analyserar både de ungas egna och yrkesmänniskors och beslutsfattares syn på om övergången har lyckats eller misslyckats. Brunila och Lundahl flaggar för öppenhet: 

– För oss är öppenhet en väldigt relevant fråga, eftersom vi vill att vår bok ska nå inte bara vetenskapssamfundet, utan också beslutsfattare och yrkesmänniskor inom de pedagogiska områdena. Forskare borde uppskatta öppenhet – vi kan inte kräva forskningsfinansiering om vi inte gör forskningsresultaten tillgängliga också utanför universiteten.

HUPs första tidskrift är den internationellt kända och redan etablerade Redescriptions: Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory, som nu blir öppet tillgänglig. Tidskriftens andra huvudredaktör professor Tuija Pulkkinen betonar de öppna publikationernas kvalitet:

– Vetenskapsförlag som HUP som erbjuder sakkunniga tjänster är viktiga, eftersom de säkerställer att open access håller hög kvalitet och samtidigt håller kostnaderna för publicering måttliga med hjälp av institutionell finansiering. Redescriptions tar nu ett modigt steg ut i den vetenskapliga publiceringens nya värld.

---

Ytterligare information: Anna-Mari Vesterinen, kommunikations- och redaktionschef, Helsinki University Press, anna-mari.vesterinen@helsinki.fi

---

Översättning: Språktjänster, Helsingfors universitet.

Välkommen till förlagets lanseringsevenemang

Onsdag 26.2.2020 kl. 14–16 diskuterar vi den vetenskapliga publiceringens möjligheter och fallgropar i Tankehörnans evenemangslokal Fönster. Ämnet diskuteras av Forskarkollegiums vice direktör Hanne Appelqvist, professorerna Sarah Green och Jaakko Husa och Konestiftelsens vetenskapsombudsman Kalle Korhonen.

På plats finns också författarna till HUPs första publikationer och HUP-teamet. Evenemanget öppnas av rektor Jari Niemelä. På grund av serveringen ber vi dig anmäla dig senast måndag 17.2.2020.

Länk till anmälan: https://www.lyyti.in/PressLaunch