Helsingfors universitet deltar i tre av Finlands Akademis nya flaggskepp

Ett flaggskepp är ett framstående kompetenskluster inom sitt vetenskapsområde. Helsingfors universitets nya flaggskepp fokuserar på kvantteknik, utbildning och kompetens samt utnyttjande av matematik inom bilddiagnostik och modellering.

Finlands Akademis flaggskeppsprogram utökas med sammanlagt fyra nya flaggskepp, av vilka Helsingfors universitet deltar i tre. Helsingfors universitets nya flaggskepp fokuserar på kvantteknik, utbildning och kompetens samt utnyttjande av matematik inom bilddiagnostik och modellering.

Finlands Akademi finansierar de nya flaggskeppen med sammanlagt nästan 90 miljoner euro under två fyraårsperioder.

De nya flaggskepp som Helsingfors universitet deltar i

Flaggskeppet för utbildning för framtiden (EDUCA) kombinerar expertis i pedagogik, psykologi, lärandeanalys, sociologi och ekonomi med forskning och utveckling inom utbildningssektorn. Flaggskeppet vill stärka lärarnas och rektorernas kompetens och de utbildningspolitiska beslutens och experimentens forskningsgrund. Flaggskeppet leds av Jyväskylä universitet, och förutom Helsingfors universitet deltar också Aalto-universitetet och Åbo universitet.

Flaggskeppet för matematisk observation, bilddiagnostik och modellering (FAME) utvecklar metoder i tillämpad matematik och fysik för samhällets behov, såsom medicinsk avbildning och tolkning av satellitdata. Flaggskeppet leds av Östra Finlands universitet och förutom Helsingfors universitet deltar Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT, Jyväskylä universitet, Aalto-universitetet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet och Meteorologiska institutet.

Flaggskeppet för kvantteknik för samman toppforskning i kvantmaterial, kvantutrustning och kvantinformation med ledande expertis inom forskning om tillämpningar, tekniköverföring och marknadsbeteende. Flaggskeppet leds av Aalto-universitetet och förutom Helsingfors universitet deltar Jyväskylä universitet, Tammerfors universitet, Uleåborgs universitet, Teknologiska forskningscentralen VTT och CSC – IT-centret för vetenskap.

I flaggskeppen kombineras forskning med samhällspåverkan

Flaggskeppen är framstående kompetenskluster inom sina vetenskapsområden som kombinerar forskning, samarbete med företag och samhället i övrigt samt samhällspåverkan. Utöver Finlands Akademi finansieras flaggskeppen bland annat av EU, företag och flaggskeppens bakgrundsorganisationer såsom Helsingfors universitet.

Helsingfors universitet deltar för tillfället i fyra flaggskepp: flaggskeppet för digital precisionsmedicin inom cancervård iCAN, Atmosfär- och klimatkompetenscentret ACCC, Centret för artificiell intelligens FCAI och flaggskeppet för gen-, cell- och nanoterapi i vården av kroniska sjukdomar GeneCellNano. ICAN och ACCC leds dessutom från Helsingfors universitet.

Läs mer om Helsingfors universitets flaggskepp.