Fler studiehandledare till universitetet – studerande får lättare stöd med låg tröskel

Helsingfors universitets nya studiehandledare tar emot utan tidsbokning. Om man har problem med studierna på grund av en pandemi kan man lösa dem tillsammans med studiehandledaren.

I mars 2022 fick Helsingfors universitet tre nya studiehandledare: Hanna-Maaria Saarinen, Sanna Siirilä och Johanna Vuori. Nu finns totalt fem studiehandledare, och de kommer att få förstärkning ännu i höst.

Man kan gå till en studiehandledare för att diskutera exempelvis sina framsteg i studierna, val som gäller studierna, tidshantering och studieteknik. Studiehandledarnas mål är att hjälpa de studerande att hitta sina styrkor och sin motivation, samt att ge verktyg för att framskrida smidigt i studierna.

Man får också prata om annat i livet.

– Med oss kan du diskutera sådant som rör studierna men också din egen ork och ditt välbefinnande i allmänhet. Du kan komma till oss med många olika slags ärenden, så funderar vi tillsammans på hur vi kan komma vidare, berättar Sanna Siirilä.

Möten med låg tröskel

Handledning ges både på campus och på distans, och man behöver inte nödvändigtvis boka tid. Vid behov avtalar man med den studerande om ett nytt möte, eller så hänvisar studiehandledaren den studerande till andra handlednings- och välmåendetjänster.

– Drop in-handledningen har fått väldigt positiv respons, och vi har beslutat att fortsätta med den under hösten, berättar Siirilä.

Studiehandledarna lyfter fram att man kan komma till dem för att prata även om man inte genast kan sätta ord på vad det är man vill prata om. 

– Det kan vara lättare att reda ut situationen tillsammans med handledaren. Det är viktigt för oss att gentemot de studerande profilera oss som en mötesplats med låg tröskel, så att det är lätt att komma till oss och de studerande känner oss, betonar Saarinen.

Hjälp erbjuds per sms

Coronapandemin har försvårat studierna och ökat behovet av stöd. För närvarande pågår ett pilotprojekt för stöd som särskilt ingriper i fall där studierna försenats eller avbrutits. Genom projektet vill man bland annat lindra känslor av ensamhet.

– Vi kan erbjuda perspektivet att du inte är ensam och hjälpa dig att komma igång med studierna igen, beskriver Siirilä.

I pilotprojektet kontaktar studiehandledarna de studerande huvudsakligen per sms och erbjuder möjlighet till träffar på plats eller på distans. Kontaktarbetet har inletts inom enskilda utbildningsprogram vid teologiska, humanistiska, pedagogiska och farmaceutiska fakulteten.

Man har kontaktat studerande exempelvis på basis av studiepoäng och studiefasen. Målet är att identifiera de studerande som kan behöva stöd i att komma framåt i sina studier. Man vill sänka tröskeln för att be om hjälp.

– Man kan anta att kontakten har varit viktig, eftersom de studerande har svarat och upplevt att det har varit trevligt att universitetet har tagit kontakt, säger Saarinen.

De första handledningsträffarna har redan bokats in. Hösten 2022 inleds också smågruppsverksamhet.

Pilotprojektet är en del av utvecklingsprojektet för handledning och välbefinnande bland studerande (2021–2023), som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet samt med universitetets egen strategiska välfärdspeng.