Femton sökande upplevde tekniska problem vid urvalsprovet i juridik

Vid Helsingfors universitets juridiska fakultets urvalsprov den 24 maj hade femton sökande problem med att spara provsvaren. De hade alla beviljats individuella arrangemang och på ansökan fått tillstånd att skriva urvalsprovet på dator.

När provsvaren skulle sparas stötte man på tekniska problem som gjorde att det inte gick att spara alla svar. Universitetets tekniska stöd löste situationen så, att provet fortsatte och informationen sparades med ett annat program. Man lyckades till sist lämna in alla svar antingen helt eller delvis. Tyvärr gick det inte att lämna in en sökandes svar, och hen fick extra tid att skriva provet på nytt.

Alla sökande som drabbades av de tekniska problemen fick extra tid att slutföra provet. Universitetet ordnade mat till de sökande på grund av den förlängda provtiden.  

Cirka 3 000 sökande hade anmält sig till urvalsprovet i juridik. Av dessa hade endast en del beviljats individuella arrangemang.  

 

Universitetet beklagar djupt det som hände och utreder noggrant orsakerna bakom problemet för att förhindra att det inträffar igen. 

 

Ytterligare information:

Projektledare Anna-Liisa Kuusela, anna-liisa.kuusela@helsinki.fi

E-post: anna-liisa.kuusela@helsinki.fi

tfn 0294126624

 

Professor Antti Aine

E-post: antti.e.aine@helsinki.fi

tfn 0294123210