Allt börjar med lärande

Enligt universitetslektor Irina (Iryna) Herzon har bra undervisning en stor betydelse för samhället. Herzons område vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten är agroekologi. Hon utvecklar ständigt sin egen undervisning och ägnar mycket av sin tid åt den. Irina Herzon är en av de nya medlemmarna i Lärarakademin.

Irina Herzon undervisar andra men är också själv en ivrig student. Hon berättar att hon alltid varit intresserad av lärande och psykologi. På detta sätt har hon också fattat intresse för att granska undervisningen på djupet. Enligt Herzon bildar lärande och undervisning en helhet där det ena inte finns utan det andra.

– Det är som handel: du kan inte sälja om ingen köper. Ibland känns det som om undervisning finns till bara för undervisningens skull, inte för att den skulle ha någon effekt. Också slutresultatet har ett värde.

Herzon påpekar att undervisning är ett bra sätt att själv lära sig. För att tydligt kunna berätta om något för en annan, måste du först ha klargjort saken för dig själv. Därför uppmuntrar Herzon också studenterna att lära varandra.

Den finländska lärandekulturen uppmuntrar till självständigt tänkande

När Herzon, som härstammar från Ukraina, kom till Finland för cirka tjugo år sedan blev hon glad: i hemlandet var undervisningen auktoritär, medan studenterna i Finland uppmuntrades att tänka själva.

– Den annorlunda lärandekulturen i Finland var en ganska stor positiv chock för mig. Denna lärandekultur lär studenterna att ta ansvar och initiativ samt att tänka kritiskt. Det har stor betydelse för samhället, eftersom allt börjar med lärande. På grund av min egen bakgrund förstår jag hur viktigt lärande är, och därför satsar jag också mycket på det själv, berättar Herzon.

Interaktion med studenterna belönar

Irina Herzon samlar in respons från sina kollegor och studenter och utvecklar konstant sin egen undervisning utifrån responsen. Hon har både själv och tillsammans med kollegor utarbetat läromedel som hon delar med sig av, likaså god praxis.

Herzon medger att bra undervisning och förberedelse av den kräver mycket tid och resurser. Det kräver särskilt mycket planering att lämna klassrummet, vilket hon anser vara viktigt. Stödet från entusiastiska kollegor hjälper dock henne att orka:

– Jag ber ofta om kollegornas åsikt om hur det lönar sig att angripa en viss fråga. Också när jag utvecklar nya kurser testar jag mina tankar hos kollegor och studenter. Och om jag lyckas är det också trevligt att dela upplevelsen.

Även interaktion med studenterna är en viktig resurs för Herzon:

– Det är det allra mest givande med att undervisa. Det är fantastiskt att vara tillsammans med studenterna. När de får frihet att arbeta tillsammans på en väl planerad stig, blomstrar de.

Önskemål om undervisning som byggs upp kring fenomen och faktiska utmaningar

Irina Herzon anser det viktigt att universitetet också framöver fungerar som en oberoende institution. På så sätt kan vi trygga att det finns plats för kritiskt tänkande.

– Oberoende av den riktning som studenterna tar när de lämnar universitetet, är det viktigt med kritiskt tänkande. Också öppenhet och modet att göra misstag och lära sig av dem är viktiga färdigheter för alla, och i framtiden kommer värdet av dessa bara att öka, betonar Herzon.

I framtiden skulle hon också vilja bygga universitetsundervisningen allt mer på fenomen. Uppdelningen mellan läroämnen betraktar hon som konstgjord. Enligt Herzon behövs det magisterprogram som byggs kring faktiska utmaningar.

Utöver allt detta anser hon det viktigt att bevara entusiasmen för lärandet och att också se själva lärandeprocessen som värdefull.

– Vi ska komma ihåg att lärande är roligt och värdefullt, inte bara en obligatorisk prestation, säger Herzon.

Vad är Lärarakademin?

Lärarakademin är ett nätverk av enskilda utmärkta lärare vid Helsingfors universitet. Lärarakademins mål är att höja undervisningens status inom universitetssamfundet. Att bli utsedd till ledamot i Lärarakademin är ett betydande bevis på lärarens pedagogiska meriter och vetenskapliga förhållningssätt till undervisningen. Genom det mångvetenskapliga nätverk som ledamöterna i Lärarakademin verkar i kan de dela med sig av sin kompetens och därmed aktivt utveckla undervisningen vid universitetet. 

Medlemmarna i Lärarakademin bildar ett mångvetenskapligt nätverk som delar med sig av sin kunskap och arbetar aktivt med att utveckla lärandet och undervisningen vid universitetet. De sammanträder regelbundet under läsåret för att dela med sig av sina pedagogiska innovationer, bekanta sig med de andra enheternas idéer för utvecklingen av lärandet och undervisningen och tillsammans arbeta för viktiga frågor.