Universitetskommunikatörerna belönade Hanna Wass för aktiv kommunikation

Docent Hanna Wass har idag fått en utmärkelse av de finländska universitetskommunikatörerna för sin aktiva vetenskapskommunikation och för främjandet av forskningens synlighet i samhället.

Hanna Wass är politolog, docent i allmän statslära och prodekanus vid Helsingfors universitets statsvetenskapliga fakultet. Hon är en av Finlands mest kända politiska kommentatorer. I media analyserar Hanna Wass politiken på ett tydligt sätt och med färska synpunkter. Med sitt personliga grepp har hon breddat politikforskares offentliga image.

Hanna Wass kommunicerar mycket aktivt i sociala medier. Hon är inte rädd för att framföra sina åsikter och till och med sina personliga angelägenheter, trots att hon flera gånger har råkat ut för stormar i sociala medier. Med sina egna och sina kollegers erfarenheter som drivkraft har hon arbetat för att Helsingfors universitet ska förbättra sitt stöd vid fall av trakasserier i sociala medier.

– Det är en otrolig möjlighet att få framföra sina åsikter i offentligheten, och den möjligheten ska inte användas till småprat. Det är viktigt att förbereda sig noga. Under hela min karriär har jag följt det råd jag fick i tjugoårsåldern: Bestäm i förväg några centrala punkter du vill föra fram.

Hanna Wass har arbetat vid Helsingfors universitet sedan år 2000. Hon forskar i demokrati, representativitet och olika former av politiskt beteende.

Finlands universitetskommunikatörer delar årligen ut ett pris till en person eller inrättning som har utmärkt sig inom vetenskapskommunikation. Priset delades ut första gången år 1986. Syftet med priset är att aktivera och inspirera till att kommunicera om forskning.