Soc&koms rektor fick eftertraktad professur

Svenska social- och kommunalhögskolans rektor Tuomas Martikainen har fått nytt jobb. I augusti börjar han som professor i religionsvetenskap vid Åbo universitet. Soc&koms styrelse ska nu välja en efterträdare för perioden 1.8.2024–31.12.2027.

Soc&koms rektor Tuomas Martikainen har valts till professor i religionsvetenskap vid Åbo universitet. Han lämnar jobbet som rektor för Soc&kom efter cirka ett och ett halvt år på posten. 

– Det är tråkigt att lämna Soc&kom så här snabbt, men när drömjobbet kom emot måste jag söka det, säger Martikainen. Även familjesituationen påverkar beslutet – min familj bor i Åbo och jag vill vara närmare dem, säger han. 

Rektorsposten vid Soc&kom blir därmed ledig från och med den 1.8.2024 för återstoden av den pågående mandatperioden, dvs. fram till utgången av 2027. Enligt Soc&koms instruktion ska den som väljs till rektor ha avlagt lämplig doktorsexamen och ha den förmåga och yrkesskicklighet som behövs för att sköta rektorns uppgifter och i praktiken visad god ledarförmåga. Rektorn ska känna till universitetsvärlden och ha erfarenhet av ledarskap inom ett vetenskapsområde som hör till högskolan. 

Rektorn väljs av Soc&koms styrelse, som inom kort samlas för att diskutera frågan. 

Ytterligare information:

Förvaltningssakkunnig Niina Arppe
0504764356
niina.arppe@helsinki.fi

Rektor Tuomas Martikainen
0405924202
tuomas.martikainen@helsinki.fi