Nordens största pris inom humaniora till Heikki Pihlajamäki

Professor Heikki Pihlajamäki har tilldelats Nordens största pris inom humaniora, Gad Rausings pris. Pihlajamäki tog emot priset under Kungl. Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Stockholms stadshus den 20 mars.

Akademiprofessor Heikki Pihlajamäki, professor i jämförande rättshistoria vid Helsingfors universitet, har belönats med Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning. Pihlajamäki fick priset på 1,5 miljoner kronor av Kungl. Vitterhetsakademien för sin uppslagsrika och nydanande forskning inom jämförande rättshistoria.

– Priset är en underbar överraskning. Jag ser det som uppmuntran inte bara för mig själv utan för hela den rättshistoriska forskningsmiljön, som under de senaste årtiondena har tagit betydelsefulla framsteg både internationellt och nordiskt, säger Heikki Pihlajamäki i ett pressmeddelande från Kungl. Vitterhetsakademien.

– Mitt forskningsfält har vuxit från att vara en nationell vetenskap till att bli europeisk och global, som använder både historiska, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga metoder för att förstå förändring och kontinuitet i rätten och samhället. Vi rättshistoriker är i ständig dialog med kolleger som intresserar sig för aktuella teman som bland annat kolonialism och möten mellan kulturer och religioner, säger Pihlajamäki.

I prismotiveringen konstateras att Pihlajamäki haft stort inflytande och betydande internationellt genomslag inom det rättshistoriska fältet, i kraft av sin djupborrande empiriska och teoretiska skärpa och sina breda kronologiska och globala perspektiv. Hans forskning kännetecknas av djupa insikter i juridiska teknikaliteter i det förflutna och en förmåga att med hjälp av komparativa metoder frilägga legala principer och praktiker och deras rättsfilosofiska underbyggnad.

Forskningen spänner över stora tidsperspektiv, från medeltida kanonisk rätt till modern tid, och över stora geografiska områden, som inkluderar Finland och Sverige, Baltikum, Ryssland och Frankrike, samt även Latinamerika. Hans arbeten har pekat ut nya riktningar för rättshistorisk forskning och lett till resultat som är synnerligen framstående och varaktigt betydelsefulla.

För tillfället leder Pihlajamäki forskningsprojektet Comparing Early Modern Colonial Laws: England, the Netherlands, Portugal, and Spain. I projektet granskas rättslösningar i de centrala kolonialstaterna (England, Nederländerna, Spanien och Portugal) under den tidigmoderna tiden. Rättsordningarna i kolonierna granskas i två sammanhang: å ena sidan med tanke på kolonialstaternas medeltida rätt och å andra sidan med tanke på den europeiska rättsutvecklingen. I projektet jämförs också olika koloniala rättssystem med varandra.