Anu Haapala ny utvecklingsdirektör vid Helsingfors universitets undervisnings- och studentservice

Anu Haapala inleder sitt arbete den 1 april.

Pedagogie doktor Anu Haapala har valts till utvecklingsdirektör för sektorn Undervisnings- och studentservicen vid Helsingfors universitet från och med den 1 april 2024. Sektorn ansvarar för universitetets strategiska planering av undervisning och utbildning, de mångsidiga tjänsterna i fråga om stöd för smidiga studier och för studenterna, den pedagogiska utvecklingen av undervisningen och studieförvaltningen. 

Anu Haapala har under de senaste tio åren arbetat som forskningschef vid Sydöstra Finlands yrkeshögskola (Xamk) och dessförinnan bland annat som utbildningschef vid S:t Michels yrkeshögskola. 

Hon har omfattande erfarenhet av att utveckla verksamhetsprocesser, pedagogik, handledning och kontinuerligt lärande inom högre utbildning. Hon arbetade också under lång tid som lärare och forskare vid fakulteten för pedagogik vid Joensuu universitet (nu Östra Finlands universitet). 

– Jag tar mig an detta uppdrag med glädje och entusiasm.  En framtidsinriktad utveckling av utbildning och lärande, ett hållbart välbefinnande och skapandet av optimalaförutsättningar för de sakkunniga att utföra sitt arbete har varit centrala frågor under min karriärbana. Jag tror att jag i rollen som utvecklingsdirektör kan utnyttja all den expertis och kunskap som jag har samlat tidigare i min karriär, när vi tillsammans arbetar för att vidareutveckla Helsingfors universitet till världens bästa, säger Anu Haapala.  

 Vid Helsingfors universitets undervisnings- och studentservice arbetar fler är 350 sakkunniga, som både bidrar till en kontinuerlig utveckling av undervisningen och en smidig studiegång.  

– Jag är väldigt glad över att Anu ansluter sig till oss. Hennes omfattande erfarenhet av forskningsbaserat utvecklingsarbete ger en utmärkt grund för att utveckla framtidens universitetsutbildning och de tjänster den behöver.  Vi hälsar henne varmt välkommen till Helsingfors universitet, konstaterar Helsingfors universitets förvaltningsdirektör Esa Hämäläinen