Virve Koljonen, professor i plastikkirurgi, mottar J. V. Snellmanpriset

Helsingfors universitet tilldelar år 2024 J.V. Snellmanpriset för förtjänstfull spridning av vetenskaplig information till Virve Koljonen. Koljonen kommunicerar aktivt och populärvetenskapligt om sitt specialområde plastikkirurgi på sociala medier.

Professor Virve Koljonen är plastikkirurg vid Helsingfors universitetssjukhus HUS. Koljonen driver det populära kontot Plastiikkaope på tjänsten Instagram. På kontot publicerar hon videor om bland annat de vanligaste kirurgiska ingreppen, såsom att sy sår eller behandla köldskador. Videorna används både som studiematerial och i vardagen inom hälso- och sjukvården, men de har också erbjudit hjälp och användbar information åt lekmän. 

Enligt universitetets priskriterier är Plastiikkaope-videorna ett bra exempel på modern vetenskapskommunikation. Koljonens videor är inte bara vetenskapligt exakta, utan också innovativa och roliga. Videornas popularitet bevisar att de tillgodoser ett behov.

I motiveringen konstateras också att Koljonen med sina videor har styrt populariseringen av medicin in på nya spår och är ett föredöme för andra. 

Nya perspektiv på forskningsbaserad kunskap

Koljonen berättar själv att hon fick idén till videorna från det att hon ville dela information om vanliga besvär som plastikkirurger behandlar och som är de vanligaste orsakerna till att människor uppsöker läkare. Bland dem finns rädsla för hudcancer, akuta och kroniska sår, ärr och levnadssättens inverkan på kirurgiska sjukdomar. 

Den popularitet som videorna har gett upphov till visar att människor vill få information om och förståelse av medicinska sammanhang som berör dem eller människor i deras närhet.

– I synnerhet videor är ett bra format att sprida kunskap, eftersom plastikkirurgi också är visuellt, säger Koljonen.

Vetenskapskommunikation och popularisering av vetenskap är något som världen just nu behöver kanske mera än någonsin förr. 

– Vi forskare har möjlighet att tolka vetenskapen och göra den begriplig. Det här upplever jag som ett privilegium. Därför är det viktigt att dela med sig av vetenskapliga resultat och engagera det kringliggande samhället i att förstå och använda forskningsresultaten, berättar Koljonen. 

Enligt henne ökar kunskap förståelsen, stärker förtroendet för experterna och underlättar samarbetet. Inom det medicinska området kan populariserad vetenskap utgöra ett stöd vid egenvård och sporra människor att vidta egenvård. 

– Lyckligtvis vill finländare lyssna till experter! Om vi kan få människor att till exempel granska sina födelsemärken och bege sig till läkarmottagningen i tid, har det många multiplikativa effekter för både individen och samhället, säger Koljonen. 

Responsen sporrar att fortsätta 

I sociala medier är det inte nödvändigtvis lätt att nå ut till publiken med fakta och en neutral ton. Responsen uppmuntrar ändå Koljonen att fortsätta att popularisera vetenskapen och göra videor.

– Jag upplever att jag med hjälp av videor och kommunikation via sociala medier kan påverka, hjälpa och stödja yrkespersonernas arbete eller familjer i en svår situation. 

Hon uppmuntrar också andra experter att bege sig dit där människor befinner sig, till exempel just på sociala medier. 

– Det kan kännas nedslående att stå och försvara riktig kunskap, men det lönar sig att komma ihåg fjärilseffekten – om vi lyckas förändra bara en människas tankevärld, kan det få stora effekter.

– Jag vill tacka alla som har varit med och gjort Plastiikkaope: sårsvårdare och sjukskötare, fysioterapeuter, avdelningssekreterare, lokalvårdare, medikalvaktmästare samt mina kolleger inom plastikkirurgin och inom andra områden. Ni har alla bidragit med er kunskap och expertis före det gemensamma bästa, tack!

Lisätietoja

Helsingfors universitets pris J. V. Snellmanpriset tilldelas årligen som erkänsla för förtjänstfull förmedling av vetenskaplig kunskap. 

I valet av pristagare betonas sådan verksamhet som på ett betydande sätt har bidragit till att det vetenskapliga arbetet vid universitetet och de mål som är centrala för universitetet har blivit synliggjorda. 

Priset är 6 000 euro. Priset delas ut under Helsingfors universitets födelsedagsvecka vid Helsingfors universitets årsdagsfest den 26 mars 2024.