Välkommen på de nya professorernas installationsföreläsningar den 13 december

Hur hjälper litteraturen oss att orientera i världen? Är alla med? Deltagande, skärmar och rättvisa i klassrumsinteraktion. Om dessa och andra intressanta forskningsområden kan du höra mer på de nya professorernas installationsföreläsningar den 13 december med start klockan 14.

Installationsföreläsningarna ordnas i universitetets huvudbyggnad, och föreläsningarna streamas även via Unitube-tjänsten och som ett Zoom-webbinarium. Innan varje föreläsning börjar presenterar fakultetens dekanus eller prodekanus den föreläsande professorn.

Efter föreläsningsdagen håller Anna-Liisa Laine, professor i växters biodiversitet, sin egen installationsföreläsning ”Biodiversiteetti muuttuvassa maailmassa” vid installationsceremonin som börjar klockan 16.30 i universitetets solennitetssal. På installationsceremonins program står även kansler Kaarle Hämeris tal, presentationer av nya professorer och musikframträdanden. Efter kvällsfestligheterna är publiken välkommen att delta i en reception som ordnas i huvudbyggnadens foajéer.

Det närmare programmet för föreläsningsdagen och länkarna för streamingen från salarna finns på vår webbplats på adressen helsinki.fi/juhlaluennot. Föreläsningarna hålls på det språk på vilket dess ämne har angetts i programmet.

De nya professorerna och ämnena för deras föreläsningar:

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

 • Susanna Fagerholm, professor i cell- och molekylärbiologi: Integrins in immunity - new roles for old players
 • Pekka Katajisto, professor i åldrandets biologi: TBA
 • Anna-Liisa Laine, professor i växters biodiversitet: Biodiversiteetti muuttuvassa maailmassa

Veterinärmedicinska fakulteten

 • Janne Lundén, professor i riskhantering inom livsmedelssäkerhet: Elintarviketurvallisuusriskien hallinta yhteiskunnassa

Humanistiska fakulteten

 • Kristina Malmio, professor i nordisk litteratur, svenskspråkig professur: Hur hjälper litteraturen oss att orientera i världen?
 • Anne Mäntynen, professor i facklitteraturforskning: Tiedosta kirja. Tietokirja lajina ja toimintana
 • Eeva Sippola, professor i iberoamerikanska språk och kulturer: Espanja maailmankielenä
 • Johan Strang, professor i nordenstudier: Norden som argument - från Skandinavismen till Nato
 • Saana Svärd, professor i forskning om forna Mellanöstern: New approaches to ancient Near Eastern studies

Pedagogiska fakulteten

 • Sami Paavola, professor i digitalt lärande i arbetslivet: Työelämän ja oppimisen käytäntöjen muutos tutkimuksen haasteena
 • Fritjof Sahlström, professor i pedagogik: Är alla med? Deltagande, skärmar och rättvisa i klassrumsinteraktion.

Medicinska fakulteten

 • Jaan-Olle Anderssoo, professor i translationell neurovetenskap: Dopamine in brain health and disease
 • Antti Sakari Rannikko, professor i urologi: Mies ja eturauhanen

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

 • Ville-Petri Friman, professor i mikrobiologi: Kasvien ja ihmisten mikrobit – miten tunnistaa mikroskooppiset ystävät ja viholliset?
 • Annamari Laurén, professor i skoglig torvmarkslära: Suometsien hoito on rakettitiedettä
 • Kristiina Mäkinen, professor i växtpatologi: Terveet kasvit ruokaturvan perustana
 • Pekka Varmanen, professor i livsmedelsteknologi: Hyvät, pahat ja hyödylliset: mikrobit elintarvikkeiden tuotannossa

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

 • Tareq Hussein, professor i atmosfärsvetenskap: The Quality of the Air That I Breath – can it be better or can I adapt!
 • Matti Pirinen, professor i statistik (genomik): Tilastotiede ja genetiikan tutkimus
 • Matti Putkonen, professor i atomlagerdeponering och etsning: Nanomittakaavan materiaaleja käyttää jokainen
 • Mikko Voutilainen, professor i experimentell partikelfysik: TBA
 • Susanne Wiedmer, professor i analytisk kemi: Bioimiterande membraner som modeller för växelverkningsstudier

Statsvetenskapliga fakulteten

 • Minna Ruckenstein, professor i nya teknologier och samhället: Teknologian ihminen ja inhimillistetty teknologia
 • Sakari Saaritsa, professor i social historia: Miten historialliset kriisit vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin?
 • Inari Sakki, professor i socialpsykologi: Mielikuvien valta ja valjastaminen - yhteiskunnan ja politiikan sosiaalipsykologiaa
 • Virpi Timonen, professor i social- och hälsoforskning och ledning: Social scientific study of ageing and the life course: changing expectations
 • Samuel White, professor i politisk historia: What Does History Tell Us About Climate Change and Crisis?