Tuomas Martikainen ny rektor för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

FD, docent Tuomas Martikainen har valts till rektor för Svenska social- och kommunalhögskolan för perioden 1.1.2023-31.12.2027.

Tuomas Martikainen valdes till ny rektor för Soc&kom under högskolans styrelsemöte 8.12.2022 på basis av beredningsgruppens förslag. Styrelsen röstade om valet efter en grundlig diskussion.

Tuomas Martikainen är filosofie doktor (2004) och docent i religionsvetenskap vid Helsingfors universitet. Martikainen har gjort en lång akademisk karriär inom universitetsvärlden i egenskap av forskare, universitetslektor, professor och direktör. Han är väl bekant med Soc&kom i och med att han tidigare verkat som professor i etniska relationer vid högskolan samt ingått i högskolans styrelse som extern medlem.

Under perioden 2015–2020 verkade Martikainen som vd för det mångvetenskapliga Migrationsinstitutet, inklusive Centret för Svenskfinland i Vasa. Därtill har Martikainen varit forskningsledare, vice-ledare eller ledningsgruppsmedlem i ett stort antal forskningsprojekt. Genom dessa olika typer av ledarskapsuppdrag, framför allt som vd vid Migrationsinstitutet, har Martikainen erfarenhet av ledarskap som inbegriper ekonomiskt ansvar och personalfrågor. För tillfället jobbar han som universitetslektor vid Östra Finlands universitet.

Fråga om jäv utreddes

Ursprungligen var det meningen att högskolans styrelse skulle ha valt rektor under sitt möte 29.11.2022, men eftersom det hade kommit en invändning om jäv av en av kandidaterna 25.11.2022 bestämde styrelsen att bordlägga valet av rektor.

Inför dagens styrelsemöte hade styrelsen beställt en sammanställning av den information som påverkar avgörandet av jävsfrågan, samt en sammanställning av de juridiska synpunkter som bör beaktas.

Utgående från den sammanställda informationen kunde styrelsen konstatera att jäv inte föreligger och därmed gå vidare med valet.

Ytterligare information:

Tuomas Martikainen
tfn 040-592 4202
tuomas.martikainen@uef.fi

Styrelsemötets ordförande, dekanus Marjaana Seppänen
tfn 050-448 9118
marjaana.seppanen@helsinki.fi