Tidigare rektorn akademiker Päiviö Tommila är död

Helsingfors universitets tidigare rektor, akademiker Päiviö Tommila har avlidit. Han avled den 18 november 2022 i en ålder av 91 år. På universitetets Centrumcampus vajar flaggorna idag på halv stång för att hedra hans minne.

Professor Päiviö Tommila var rektor för Helsingfors universitet 1988–1992. Han var en framstående historiker och var professor i Finlands historia vid Åbo universitet 1965–1976, varefter han övergick till en motsvarande tjänst hos oss vid Helsingfors universitet 1976–1994. Han arbetade även som dekanus vid båda universiteten. Titeln akademiker erhöll han år 2004.

Universitetet hedrar minnet av vår tidigare rektor genom att idag flagga på halv stång på Centrumcampus. Vi deltar i de anhörigas sorg.