Ta en titt bakom kulisserna – hur ser det ut inne i huvudbyggnaden under renoveringen?

Renoveringen av universitetets huvudbyggnad började sommaren 2019. Syftet med saneringen är att uppdatera lokalerna i huvudbyggnaden till moderna undervisningslokaler som i allt högre grad uppfyller de krav som dagens sätt att studera och undervisa ställer.

Dessutom förbättras byggnadens tillgänglighet, lokal- och brandsäkerhet samt byggnadens inomhusluft.

Se på video vad som händer på byggnadsplatsen och hur renoveringen framskrider!

Huvudbyggnadens första renoveringsfas inleddes sommaren 2019 och pågår i ungefär två år. Solennitetssalen ska vara i bruk igen när promotionen äger rum i maj 2021, medan avsikten är att undervisningslokalerna ska stå färdiga i början av höstterminen 2021.

Den andra renoveringsfasen omfattar den nya sidan av huvudbyggnaden, det vill säga den som vetter mot Fabiansgatan. En närmare plan för den andra fasen görs senare och ett separat beslut fattas om den. Saneringen av huvudbyggnaden beräknas ta totalt fem år.

Saneringen genomförs som ett alliansprojekt där Helsingfors universitets fonders, YIT Suomi Oy och Jeskanen–Repo–Teränne Arkkitehdit Oy medverkar.

Video: Markus Lintu och YIT Suomi Oy

Läs merRe­no­ve­ring­en av Helsing­fors uni­ver­si­tets hu­vud­bygg­nad börjar