Renoveringen av Helsingfors universitets huvudbyggnad slutförd

Efter sammanlagt fyra års renovering har universitetets huvudbyggnad moderniserats i sin helhet och står till de anställdas och studenternas förfogande. Både byggnadens teknik och funktioner uppdaterades till dagens standard i och med renoveringen.

Den omfattande renoveringen av Helsingfors universitets huvudbyggnad har slutförts och lokalerna öppnas för alla vid universitetet i samband med inskriptionen. Den skyddade byggnaden rymmer moderna undervisnings- och studielokaler, kontor, flera evenemangslokaler, ett museum samt två restauranger och ett kafé.

Renoveringen genomfördes 2019–2023: först renoverades den gamla delen som vetter mot Senatstorget 2019–2021. Byggnaden är ritad av arkitekt C. L. Engel och färdigställdes 1832. Det andra skedet av renoveringen 2021–2023 omfattade den del som vetter mot Fabiansgatan. Byggnaden är ritad av arkitekt J. S. Sirén och färdigställdes 1937. Den förra renoveringen gjordes på 1990-talet.

Fastighetsdirektör Jaana Ihalainen är nöjd med renoveringens olika skeden och slutresultatet.

– Vi nådde de stora målen som ställts för projektet. När man beaktar kriserna, de instabila förhållandena och prisökningarna som inföll under projektet lyckades vi verkligen bra, sammanfattar Ihalainen och riktar ett tack till alla som medverkade i projektet.

Renoveringen av huvudbyggnaden genomfördes som en alliansentreprenad av Helsingfors universitets fonder, YIT Suomi Oy och Jeskanen-Repo-Teränne Arkkitehdit Oy. YIT var huvudentreprenör.

Tillgängligheten förbättrades

Vid renoveringen fästes stor vikt vid tillgänglighet, inomhusluft och förbättrad säkerhet.

Den största förbättringen i byggnadens användbarhet består enligt campusarkitekt Ulla Seppä av att tillgängligheten nu är bättre. En helt ny hiss som uppfyller tillgänglighetskraven byggdes i den nya delen, vilket ger åtkomst till husets femte våning. Även den delen av byggnaden som vetter mot Senatstorget, och som tidigare inte hade någon hiss alls, utrustades med en hiss under renoveringens första skede.

– Dessutom installerade vi fler trapphissar och förnyade dörrar till undervisningslokalerna för att göra deras dörröppningar och trösklar mer tillgängliga. De undervisningslokaler och samlingsrum som har ljudåtergivning försågs med induktionsslingor för hörapparater, säger Seppä.

Undervisnings- och studielokalerna uppdaterades

Undervisningslokalerna har uppdaterats för att uppfylla dagens och morgondagens behov i fråga om undervisning och studier. Uppdateringen planerades i nära samarbete med universitetet.

Lärotorget Studium på tredje våningen mot Fabiansgatan är en ny slags undervisningslokal, som tidigare fungerat som bibliotek och universitetsmuseets utställningslokal.

– Det är fråga om en undervisningslokal med ett stort gemensamt rum och flera mindre anslutande grupprum som kan användas samtidigt, berättar Seppä.

AV-tekniken har också uppdaterats, även med tanke på situationer som kräver fjärranslutning. Dessutom har eluttag installerats i undervisningssalarna och även vid bänkarna i stora föreläsningssalen.

Studenterna har fått fler rum för självstudier och grupparbeten samt ett renoverat evenemangstorg på första våningen.

Tjänster och upplevelser

Att förse den södra innergården med inglasat tak var en av de mest betydande uppdateringarna. Innergården Agora förenar de två delarna av byggnaden och är tillgänglighetsanpassad.

– Inglasningen var tekniskt krävande, men jag är glad att den blev gjord. Agora är ett trivsamt uppehållsrum, som också fungerar som en förlängning av restaurangen och kaféet. Jag tror att det här blir en av de mest omtyckta platserna i huvudbyggnaden.

Vetenskapsmuseet Lågan (f.d. universitetsmuseet) öppnas för besökare tisdagen den 10 oktober 2023. Fastighetsdirektör Ihalainen anser att en av de största framgångarna med renoveringsprojektet är att man hittade en lämplig plats för det nya museet på byggnadens första våning och att de särskilda förutsättningarna för museiverksamhet kunde uppfyllas.

Även museidirektör Miia-Leena Tiili är nöjd med vetenskapsmuseets lokaler.

– Museets behov och verksamhetens särdrag beaktades utomordentligt väl i samband med projektet. Läget på gatuplan lockar besökare till utställningarna. Vi är särskilt nöjda med det utrymme som reserverats för tillfälliga tematiska utställningar, och som kommer att tas i bruk under hösten och vintern.

Lokaldirektör Marita Rovamo hoppas att lokalernas användningsgrad i huvudbyggnaden blir hög och att de motsvarar verksamhetens behov. Helsingfors universitet hyr ut lokaler för kortvarigt bruk till företag, vetenskapliga samfund, offentliga och allmännyttiga organisationer, föreningar och frivilligorganisationer.

– Nu när lokalerna är renoverade tror jag att de även kommer att locka till sig allt mer annan verksamhet. Konferenser, konserter och andra evenemang är mycket välkomna. I huvudbyggnaden kan besökaren både njuta av historiska inslag och av dagens teknik och tjänster, konstaterar Rovamo.