Rekordhögt antal sökande till Helsingfors universitets nya doktorandplatser

Antalet ansökningar till de 236 doktorandplatser som utlysts inom ett doktorsutbildningsprojekt vid Helsingfors universitet var över 1 300. Största antalet ansökningar fick det områdesspecifika pilotprojektet Precision Cancer Medicine. Flest ansökningar per öppen plats fick Sustainability Transformations.

Ansökningstiden till de doktorandplatser vid Helsingfors universitet som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet gick ut måndagen den 22 april. Antalet ansökningar till de 236 doktorandplatser som utlysts inom doktorsutbildningsprojektet var sammanlagt 1 312. Platserna placerar sig i elva områdesspecifika pilotprojekt

Av de områdesspecifika pilotprojekten fick Doctoral Education Pilot in Precision Cancer Medicine omkring en tredjedel, det vill säga 400, av alla ansökningar. På andra och tredje plats räknat enligt antalet ansökningar kom Finnish Doctoral Program Network in Artificial Intelligence (269 ansökningar) respektive EDUCA Flagship Doctoral School Pilot Project (196 ansökningar). 

Det genomsnittliga antalet ansökningar per ledig plats var drygt fem. Flest ansökningar per doktorandplats fick pilotprojektet Sustainability Transformations med över 17 per plats. 

Av sökandena hade 16 procent en tidigare examen från Helsingfors universitet. Ungefär en femtedel av de sökande har finländsk nationalitet, men ansökningar mottogs från över 80 länder. Ansökningar mottogs av alla fakulteter, varav Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (406 ansökningar) och Medicinska fakulteten (316 ansökningar) fick flest ansökningar.

Målet med doktorsutbildningsprojektet är att doktorsavhandlingen ska färdigställas inom tiden för ett anställningsförhållande på tre år.

De antagna informeras i juni

– Det första stora steget av utlysningen är nu slutförd, och jag är glad över att vi fick så här många ansökningar, säger specialisten Sini Karppinen från Helsingfors universitets forskningsservice.

Antagningen görs i fler steg och fortsätter med en bedömning av de sökandes förmågor. Därefter kommer bedömningspanelerna som föreslås av de sektorsvisa pilotprojekten att under maj månad genomföra en bedömning av den vetenskapliga kunskapen hos de sökande. 

De sökande får information om huruvida de blivit antagna i början av juni. Ungefär hälften av de sökande inleder sitt anställningsförhållande i augusti och resten i januari 2025. För starten i januari 2025 kommer det att ordnas en kompletterande utlysning ännu i höst. 

Erfarenheterna från doktorsutbildningsprojektet till nytta i framtiden

Syftet med doktorsutbildningsprojektet är att utveckla god praxis inom doktorsutbildningen, såsom uppföljningsgruppernas verksamhet och stödet för handledningen.

Ansökningsprocessen som utvecklats för doktorsutbildningsprojektets behov används i fortsättningen även i samband med andra utlysningar. Den införs redan på hösten vid utlysningen av fyraåriga doktorandplatser som finansieras av universitetets forskarskola, det vill säga så kallade löneplatser. 

– Vi har många års erfarenhet av att varje höst ordna utlysningar av avlönade doktorandplatser. Doktorsutbildningsprojektet erbjuder oss en unik möjlighet att förnya denna process. Jag anser att den viktigaste förnyelsen är att öka transparensen och jämlikheten av utlysningen genom att förtydliga ansökningsanvisningarna och ansökningsprocessen, att slå samman bedömningskriterier och att i den mån det är möjligt använda externa bedömare. Inom detta pilotprojekt tog vi också i bruk en bedömning av de sökandes förmågor, med hjälp av vilken det görs till exempel en gestaltning av de sökandes kreativitet, analytiska och begreppsmässiga tänkande samt samarbetsförmåga, konstaterar servicechef Erkki Raulo från Forskningsservicen.