Priset Vuoden työmaa går till renoveringen av universitetets huvudbyggnad

I prismotiveringen lyfter tidningen Rakennuslehti fram den synnerligen välfungerande alliansmodellen som entreprenadens parter stått för och projektadministrationen som resulterat i att tidtabellen för det krävande objektet har hållit utmärkt.

Renoveringen av universitetets huvudbyggnad har tilldelats priset Vuoden työmaa (Årets bygge). Priset är ett viktigt erkännande inom den finländska byggbranschen och delas årligen ut av Rakennuslehti.

I prismotiveringen konstateras att alliansmodellen mellan byggentreprenadens parter har utvecklats i en alltmer genomgripande riktning så att projektets hela organisation involverats under renoveringen. Den utmärka projektadministrationen får extra beröm. Tack vare den har renoveringen av det osedvanligt krävande objektet hållit både överenskommen tidtabell och budget. Utöver dessa är renoveringen av huvudbyggnaden lyckad som helhet också beträffande det tekniska genomförandet som utförs på den skyddade byggnadens villkor.

Renoveringen av huvudbyggnaden görs som en alliansentreprenad med parterna Helsingfors universitets fonder, YIT Suomi Oy och Jeskanen–Repo–Teränne Arkkitehdit Oy. I en alliansmodell frångår man det traditionella förhållandet huvudentreprenör–underentreprenör och parterna i entreprenaden är i stället kompanjoner. Under renoveringen av huvudbyggnaden har modellen utvecklats så att underentreprenörerna ingått i alliansteamet redan under planeringen. Samarbetet har lett till lanseringen av termen kompanjonentreprenör (kumppanuusurakoitsija).

– Priset Vuoden työmaa är ett mycket fint erkännande för detta alliansprojekt där samarbetet mellan alla parter har fungerat exemplariskt. Ett smidigt samarbete är nyckeln till att vi snabbt kan lösa de problem som uppstår under byggtiden med hjälp av alla experter som behövs, säger en tacksam Jaana Ihalainen, fastighetsdirektör vid Helsingfors universitet och ordförande i alliansens ledningsgrupp.

Renoveringens första del står färdig hösten 2021

Renoveringen av huvudbyggnaden inleddes sommaren 2019. Syftet med renoveringen är att uppdatera lokalerna i huvudbyggnaden till moderna undervisningslokaler som i allt högre grad uppfyller de krav som dagens sätt att studera och undervisa ställer. Dessutom renoveras byggnaden med tanke på tillgänglighet, lokal- och brandsäkerhet samt inomhusluft.

Huvudbyggnadens första renoveringsfas inleddes sommaren 2019 och pågår i ungefär två år. Det är meningen att Solennitetssalen ska vara i bruk igen inför promotionen i maj 2021, och avsikten är att undervisningslokalerna ska stå färdiga i början av höstterminen 2021.

Renoveringens andra fas omfattar den nya delen som vetter mot Fabiansgatan. Detaljerade planer och beslut om den delen av saneringen utarbetas senare. Renoveringen av huvudbyggnaden beräknas ta totalt fem år.

Renoveringen av huvudbyggnaden görs som en alliansentreprenad med parterna Helsingfors universitets fonder, YIT Suomi Oy och Jeskanen–Repo–Teränne Arkkitehdit Oy.

Hur såg det ut på bygget sommaren 2020? Titta på videon för att se vad som gjorts under renoveringen!

Video: Markus Lintu och YIT Suomi