“Personalen är Soc&kom” – nya rektorn vill satsa på välmående och forskning

Svenska social- och kommunalhögskolans nya rektor Tuomas Martikainen vill arbeta för internationalisering och breddad forskningsbas, men utan att glömma bort det viktigaste – personalen.

– Tiden har gått otroligt fort och jag har lärt mig massvis med nya saker!  

Det säger Tuomas Martikainen då man frågar honom om hur det känns efter cirka tre månader som Soc&koms rektor.  

Martikainen, som började som rektor i januari, är filosofie doktor och docent i religionsvetenskap vid Helsingfors universitet.  

Han har gjort en lång akademisk karriär inom universitetsvärlden och var redan bekant med Soc&kom innan han började som rektor, i och med att han tidigare verkat som professor i etniska relationer vid högskolan samt ingått i högskolans styrelse som extern medlem. 

– Men att arbeta som rektor har gett mig en helt ny inblick i högskolan och hur den fungerar, påpekar Martikainen.  

Han säger att en av orsakerna till att han sökte jobbet är de goda minnena han har från högskolan. En annan dragfaktor var intresset för att lära sig hur en mindre enhet fungerar inom en större enhet. 

–  Soc&kom är en liten enhet jämfört med många andra, men vi verkar inom ett väldigt stort universitet och mycket av det som händer vid Helsingfors universitet måste vi ta ställning till. Det är väldigt intressant, men jag märker att det tar mycket tid att förstå sig på den administrativa strukturen. 

“Rektorn finns till för personalen”  

Martikainen säger att en rektors viktigaste uppgifter kan komprimeras i en mening: Att se till att allt fungerar som det ska och att hjälpa högskolan göra rätt val med tanke på framtiden. 

–  Det handlar om att lyssna på de signaler som kommer från omvärlden och anpassa oss efter det. Ett konkret exempel på det här är vår rekryteringspolitik. Det är något som har långvariga effekter på en organisation, eftersom personalen utgör verksamhetens grund. 

På frågan om vad han vill utveckla nämner Martikainen främst två saker, internationalisering och en breddad forskningsbas. I och med kriget i Ukraina tror han att blickarna kommer att vändas mot väst och det nordiska samarbetet kommer bli allt viktigare.  

–  Jag vill utveckla de nordiska kontakter vi redan har och stöda dem som behöver hjälp i att skapa nya.  

Martikainen säger att han har tillit till personalens kompetens och professionalitet och att han vill stöda dem i deras forskning.  

– Jag har själv mycket erfarenhet av forskningsverksamhet och därför vill jag gärna utveckla Soc&koms forskningsprofil. Där är den största utmaningen är att få en bredare bas gällande forskningsinitiativ som kommer från personalen.  

Martikainen påminner alla om att Soc&kom är ett unikt ställe vid universitetet, och jämför det med en by inne i en stad. Han hoppas att alla studerande har tid att njuta av sin studietid och att de kan ta vara på de möjligheter som den ger.  

Till personalen vill han hälsa att han finns här för dem.  

–  Det är personalen som är Soc&kom. Det är personalen som står för undervisningen och forskningen, medan jag finns här för att stöda och hjälpa vid problem. Jag hoppas därför att alla trivs och har bra kollegor.  

 

 

Svenska social- och kommunalhögskolan

Svenska social- och kommunalhögskolan är en fristående svenskspråkig samhällsvetenskaplig enhet vid Helsingfors universitet med en nordisk profil. Som universitetets största svenskspråkiga enhet är vi också en viktig del av tvåspråkigheten vid Helsingfors universitet.

Vår forskningsprofil förenar forskning i nordisk välfärd med forskning i etniska relationer och kommunikation.  Vi svarar på den nordiska välfärdsmodellens nya utmaningar i en stimulerande och mångvetenskaplig forsknings- och undervisningsmiljö.

Hos oss kan man studera journalistik och kommunikation, socialt arbete och socialpolitik, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi och rättsvetenskap i vårt kandidatprogram i samhällsvetenskaper. Tillsammans med statsvetenskapliga fakulteten har vi ett riksomfattande ansvar för den svenskspråkiga utbildningen i socialt arbete.

Högskolan har cirka 450 studenter och en undervisnings- och forskningspersonal på cirka 60 personer.