Paula Kankaanpää blir ny direktör för Naturhistoriska centralmuseet

Helsingfors universitets rektor har utnämnt FD Paula Kankaanpää till direktör för Helsingfors universitets Naturhistoriska centralmuseum Luomus.

FD Paula Kankaanpää som disputerat i naturgeografi var från och med 2015 chef för havscentret vid Finlands miljöcentral. Innan det arbetade hon i 15 år som direktör för Arktiska centret. Kankaanpää har även varit prorektor med ansvar för forskning vid Lapplands universitet och överinspektör vid miljöministeriet.

– Allt som Luomus representerar hänger på ett fantastiskt sätt ihop med min tidigare karriär. Den roll som Luomus spelar som en allt viktigare producent och förmedlare av naturinformation i det övriga samhällets riktning är mycket betydande, konstaterar Paula Kankaanpää.

Vid Luomus kombineras utvecklingen av naturvetenskapliga samlingar med forskning och mångsidiga besöksobjekt för allmänheten. Som direktör för ett vetenskapscentrum har Kankaanpää samlat på sig erfarenhet av utställningsverksamhet. Hon är också bekant med forskningsinfrastruktur och uppföljning av miljöns tillstånd.

Som exempel på Luomus samhälleliga roll lyfter Kankaanpää fram Finlands Artdatacenter.

– Det digitala artdatacentret och den information som centret öppet ger ut är ett fantastiskt exempel på det långsiktiga och samhälleligt betydelsefulla arbete som Luomus gör. Det är en ära att få utveckla centret vidare, säger Kankaanpää.

Starkt stöd för grundforskning och långtidsuppföljning

De långsiktiga artuppföljningar som Luomus koordinerar och det material som produceras i samband med dem har blivit mycket värdefulla i och med klimatförändringen och förlusten av den biologiska mångfalden.

– Det går inte att göra uppföljningar med hjälp av konkurensutsatt projektfinansiering. Uppföljningen är ett nödvändigt grundläggande arbete som spänner över årtionden och århundraden, konstaterar Kankaanpää. 

Hon understryker också vikten av grundforskningen.

– Den tillämpade forskningen stöder beslutsfattandet och är i dagens läge också synlig. Grundforskningen utgör ändå grunden för allt – vi måste satsa på den och berätta om resultaten på ett sätt som är intressant för alla.

– Naturen fascinerar människor. Via denna inspiration går det garanterat att finna motivation för miljöskydd eller samhällelig verksamhet, säger Kankaanpää hoppfullt.

Aino Juslén som tidigare var direktör för Luomus blev vid årsskiftet direktör för enheten Naturlösningar vid Finlands miljöcentral SYKE. Kankaanpää inledde sitt uppdrag den 16 januari 2023.