Nytt forskningsfartyg till Tvärminne zoologiska station

Födelsedagsinsamlingen för bergsrådet Stig Gustavson gav 800 000 euro till Helsingfors universitet.

När bergsrådet Stig Gustavson fyllde 70 år i fjol, önskade han att uppvaktningarna riktas till en fond för att stöda forskningen vid Helsingfors universitet. Födelsedagsgåvorna resulterade i en donation på nästan 800 000 euro.

Helsingfors universitet har beslutat att skaffa ett nytt forskningsfartyg till Tvärminne zoologiska station till ett värde av cirka 1,7 miljoner euro. Det nya fartyget kommer att vara en 16 meter lång katamaran, som lämpar sig för kustnära forskning. Katamaranen kommer att vara utrustad med ändamålsenliga lyft- och vinschanordningar och modern provtagningsutrustning samt ha utrymme för kurs- och forskningsgrupper på upp till 30 personer.

Det nya fartyget ska tas i bruk före utgången av 2017 i samband med Finlands 100-årsjubileum. Fartyget kommer på att avgörande sätt att förbättra Tvärminnes möjligheter att bedriva högklassig och modern havsforskning i kustnära miljö. Stationens nuvarande forskningsfartyg Saduria uppfyller inte längre dagens krav på hastighet, positionering eller lyftkraft. Det nya fartyget innebär också en utveckling av Finlands kapacitet för kustnära Östersjöforskning och havsforskning på internationell toppnivå.

Donatorerna som deltagit i Stig Gustavsons födelsedagsinsamling besökte den 12 maj Tvärminne zoologiska station och bekantade sig med stationens verksamhet och dess Östersjöforskning.

För mera information:

Alf Norkko, professor i Östersjöekologi: alf.norkko@helsinki.fi, 050-5686766.