Kunglig professur till Östersjöforskaren Alf Norkko

Gästprofessuren inom Östersjöforskning som Stockholms universitet gav kung Carl XVI Gustav i 70-års-present har getts till Helsingfors universitets professor Alf Norkko. Alf Norkko är professor på Tvärminne Zoologiska Station vid Helsingfors universitet och är en internationellt meriterad forskare inom den ekologiska Östersjöforskningen.

Vid kung Carl XVI Gustafs 70-årsfirande gav Stockholms universitet en gästprofessur inom Östersjöforskning som gåva. Detta eftersom kungen alltid haft ett stort intresse för Östersjöfrågor och sedan länge har ett särskilt intresse för universitetets fältstation Askölaboratoriet.  

– Nu står det klart att gästprofessuren ska gå till professor Alf Norkko från Helsingfors universitet, säger Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding. Han är en internationellt meriterad ekolog som arbetar med fokus på betydelsefulla kustnära Östersjöfrågor. Det är extra roligt att han också kommer från Helsingfors universitet som vi har ett strategiskt partnerskap med, och att han redan har ett samarbete med Askölaboratoriet.

Dyker gärna och jobbar mycket i fält

Alf Norkko är professor i Östersjöforskning och har jobbat med havsbottnars ekologi i Finland, Sverige, Nya Zeeland och på Antarktis. Han är speciellt intresserad av att förstå mångfaldens betydelse för hur havet fungerar. Han och hans forskarteam på Tvärminne är specialiserade på att utföra storskaliga experimentella fältstudier, ofta genom dykning.

Planen är att utföra liknande, jämförande fältstudier och experiment även på Askö och där även kunna dra nytta av det nya fartyget R/V Electra. De kustnära miljöerna kommer att stå i fokus.

 – Den här forskningen kommer att hjälpa oss att förstå hur mänsklig aktivitet påverkar Östersjön, säger Alf Norkko. Vår ekosystemforskning kombinerat med den spetskompetens inom ekosystemmodellering och marin biogeokemi som finns vid Stockholms universitet kommer att ge många svar på hur Östersjön och de ekosystemtjänster som människorna är beroende av fungerar.

Samarbete som skapar mervärde

Den nye gästprofessorn kommer att arbeta kvartstid vid Stockholms universitet under fyra år och ha sin arbetsplats på Östersjöcentrum. Han kommer att göra sitt första framträdande för Östersjöcentrum under invigningen av R/V Electra den 5 oktober, där han är en av fyra föredragshållare som kommer att berätta om fartygets framtida betydelse för forskningen.

– Jag ser väldigt mycket fram emot den här möjligheten till utökat samarbete och hoppas kunna skapa ett mervärde för Östersjöforskningen via den kompletterande kompetens som finns vid de två universiteten och de två fältstationerna. Det är viktigt att vi kan skapa ett riktigt kunskapsunderlag som kan stödja beslutsfattandet och då är grundforskning på toppnivå av helt central betydelse, avslutar Alf Norkko.