Kimmo Kärpijoki blir ny VD för HY+

FM Kimmo Kärpijoki har valts till ny VD för Helsingfors universitets fortbildningsbolag HY+ Ab.

Kimmo Kärpijoki har arbetat som senior sales executive vid bolaget sedan 2017. Under våren 2019 har han även tillfälligt skött uppgiften som bolagets VD.

‒ Varma gratulationer till Kimmo! Rekryteringsprocessen var mycket grundlig, och Kimmo övertygade oss med sina utmärkta kunskaper och sin kompetens, säger Leena Paananen, ordförande för HY+ styrelse.

En av Kimmo Kärpijokis styrkor är också att han känner företagets personal, universitetets olika fakulteters möjligheter för kompetensökning samt den internationella utbildningsmarknaden.

Enligt Leena Paananen finns det mycket efterfrågan på internationell utbildning, och i Finland har medvetenheten om vikten av livslångt lärande ökat. Med andra ord finns har affärsverksamheten goda förutsättningar att växa.

‒ Jag tackar för förtroendet. Jag tror att vi tillsammans med HY+ skickliga och erfarna personal kommer att lyckas få företaget och dess viktiga arbete att växa allt mer, säger Kimmo Kärpijoki.

140 personer ansökte om anställningen som VD.

Mer information ges av:

Leena Paananen, leena.paananen@ovia.fi, tfn 040 501 2921

Kimmo Kärpijoki, kimmo.karpijoki@helsinki.fi , p. 050 311 6611