Kansler Hämeri: Tillsammans övervinner vi svårigheterna

Bästa medarbetare och studenter samt universitetets vänner,

Vi lever i en tid av osäkerhet. Många av oss oroar sig inför framtiden. När saker förändras, världen omkring oss känns främmande och det inte finns svar på alla frågor, då är vi som båtar som driver vind för våg.

Vad hoppas vi på då? Vi hoppas på stiltje så att färden ska bli jämnare, vi hoppas få syn på en strand som vi kan styra mot, och framför allt hoppas vi att vi ska hitta andra båtar som vi kan färdas tillsammans med i en gemensam riktning.

I bästa fall kan upplevelsen av att vi står inför en gemensam utmaning förena oss. Det behövs samhörighet och gemenskap för att vi efter den pågående krisen ska kunna klara även kommande utmaningar, av vilka klimatförändringen är den mest akuta.

Vi vid universitetet vill agera för det gemensamma bästa. Vi erbjuder forskningsbaserad kunskap till underlag för beslutsfattandet och fostrar våra studenter till att tjäna Finland och mänskligheten. Vi är en del av det internationella forskarsamhället och med den öppna vetenskapens kraft ställer vi vår främsta expertis till allas förfogande.

Vi har lösningar som gör människornas vardag lättare när det är svårt. Jag gläder mig åt att universitetets högklassiga MOOC-kurser (nätbaserade kurser som är gratis och öppna för alla intresserade) kan ge vem som helst ett tillskott av intressant kunskap och berika deras dag. Som ett exempel vill jag nämna kursen Ilmasto.nyt som ger grundläggande kunskaper om klimatförändringen. Materialet kan användas av lärare, studenter, företag, organisationer, medier och andra.

På lång sikt arbetar universiteten för samhällets bästa genom att ställa nya frågor och presentera nya synvinklar. Vi utbildar studenter som är färdiga att arbeta med arbetsuppgifter som ännu inte finns. Forskningen som bedrivs hos oss – t.ex. inom virologi – genererar kunskap som kan visa sig nyttig först decennier senare.

Universiteten skapar hopp för Finland och hela mänskligheten, och också möjligheten att få syn på en strand som vi kan styra mot. Jag vill önska alla vid universitetet och universitetets vänner styrka och förmåga att se in i framtiden, och påminna om att det kommer en tid när vi har övervunnit svårigheterna tillsammans.