Julhälsning från Helsingfors universitet 2022

Helsingfors universitets nätverk av forskningsstationer sträcker sig från Östersjöns stränder i söder genom Insjöfinlands skogar och sjöar till de karga fjällen i norra Lappland.

Vid forskningsstationerna bedrivs viktigt fältarbete som inte går att göra på kontor.

Stationerna erbjuder kontinuerliga och värdefulla mätningar som pågått i över ett århundrade. På varje station arbetar forskarna med lösningar på morgondagens utmaningar.