Julhälsning från Helsingfors universitet!

Campus Gumtäkt är Finlands största samlingspunkt för naturvetenskaper och här arbetar över 250 forskningsgrupper. Laboratorier och forskningsstationer är livsviktiga för toppforskningen.