Huvudsidorna på Helsinki.fi förnyas snart, och hela webbplatsen stegvis från och med mars

Helsingfors universitets förnyade webbplats är en mångsidig källa till information om forskning, undervisning och samarbetsmöjligheter. Här hittar man på ett och samma ställe innehåll om ansökan och undervisning, en hel del öppna studier och snart också en omfattande sökfunktion för utbildningar.

Helsingfors universitets webbplats Helsinki.fi håller på att förnyas stegvis. Först förnyas huvudsidorna, som publiceras i månadsskiftet februari-mars. 

Huvudsidorna innehåller ett mångsidigt utbildningsutbud, information om forskning, forskningsresultat och samarbetsmöjligheter, samt information om Helsingfors universitets verksamhet. Från huvudsidorna kommer man smidigt till nyheter, personsökning och fakulteternas, forskningsgruppernas och utbildningsprogrammens sidor. 

Nytt innehåll för nästan 17 miljoner användare 

Helsingfors universitets webbplats är exceptionellt stor till både antal sidor och antal besökare. I fjol steg antalet användare till 16,5 miljoner. Användarna läste universitetets olika webbsidor 42 miljoner gånger. 

Ett av de viktigaste målen för förnyelsen är att användarna ska hitta universitetets hela undervisningsutbud och även information om undervisningen på ett och samma ställe. 

– I mars öppnas en omfattande sökfunktion för utbildningar. Den innehåller hela undervisningsutbudet, från kandidatprogram till doktorandutbildning, berättar projektchefen för reformen Paula Durston

Under fjolåret märkte man i analyser av användningen av webbplatsen tydligt att undervisning och kurser som är öppna för alla stigit i popularitet. Möjligheterna till kontinuerligt lärande vid universitetet lyfts bättre fram på den nya webbplatsen: 

– Ett exempel på nytt innehåll är öppna universitetsstudier, som flyttar över till huvudsidorna från Öppna universitetets webbplats, berättar Durston.  

På den nya webbplatsen presenteras också universitetets forskning i större utsträckning. Forskningen lyfts fram i form av allt från forskare till institut, från vetenskapsområden till forskningsgrupper och från strategiska profileringsområden för forskning till spetsforskningsenheter. Hållbarhet och ansvar får också bättre sidor under våren. 

För användarna är den nya webbplatsen ett fönster till universitetets värld: 

– Vårt mål är att alla ska ha tillgång till forskningen, lärandet och utbildningen vid universitetet via webbplatsen Helsinki.fi, säger kommunikationschef  Susanna Rautio

Utöver förbättringar i innehållet har man i webbplatsreformen fäst särskild vikt vid resultaten av olika användartest och de förbättringsförslag som kommit fram i dem. De viktigaste förbättringarna i användbarheten är en mer användarvänlig navigering och förbättrad sökfunktion. Den nya visuella profilen eftersträvar en tidlös fräschör. 

Helsinki.fi förnyas stegvis 

Man funderade inom projektet noga på när de nya huvudsidorna skulle publiceras. Tidpunkten påverkades bland annat av tidsplanen för studentantagningen: den nyss avslutade antagningen till internationella magisterprogram och den gemensamma ansökan som snart ska börja.

– Webbplatsen har över 30 000 webbsidor, hundratals enhets- och forskningsgruppssidor och mer än 1 800 innehållsproducenter. Därför måste man bland annat med tanke på stödet för innehållsproducenterna och projekthanteringen genomföra reformen stegvis, säger Rautio. 

Nyheterna flyttar över till den nya webbplatsen under våren. Personsökningen och lediga anställningar flyttas senare under året.

De välbesökta fakultetssidorna publiceras under senvåren och sommaren. Utbildningsprogrammens och forskningsgruppernas nya sidor publiceras i slutet av året.

När de nya sidorna övergår till att använda adressen Helsinki.fi, får de av fakulteternas, forskningsgruppernas och de övriga enheternas webbsidor som blir kvar på den nuvarande webbplatsen tillfälligt en adress som börjar med www2.helsinki.fi. Med hjälp av omstyrning sörjer man för att sidorna hittas. 

Störningar möjliga då webbplatsen publiceras 

Det kan förekomma störningar på webbplatsen Helsinki.fi den dag webbplatsen publiceras och eventuellt en tid efteråt. Vi informerar användarna om eventuella driftavbrott på förhand och i samband med publiceringen.

Behöver du hjälp med gemensamma ansökan eller andra antagningar?

Tänker du söka till Helsingfors universitet i gemensamma ansökan? Eller tänker du söka till ett magisterprogram eller doktorsutbildning? För att underlätta ansökan har vi samlat alla anvisningar på ett ställe på den nya webbplatsen. Du hittar anvisningarna för gemensamma ansökan och andra antagningar på sidan ”Sök till kandidat- och magisterprogram”.  

Utöver anvisningar får du också information om undervisningen, kontaktuppgifter till Studentservicen och en chatt – och dessutom en inblick i studielivet. 

I den nya kanalen för ansökan och undervisning finns doktorandprogrammen, Öppna universitetets kursutbud, specialiseringsutbildningarna och studier som kompletterar examen.