Helsingfors universitet medlem i FN-nätverket Sustainable Development Solutions

Helsingfors universitet har som första universitet i Finland blivit medlem i nätverket Sustainable Development Solutions Network som lyder under FN.

Anslutningen till nätverket samordnades av forskningskoordinator Kaisa Korhonen-Kurki från Centrum för miljöforskning och -undervisning HENVI.

– Helsingfors universitets medlemskap i FN:s globala nätverk för hållbar utveckling är ett viktigt steg. Universitetets roll i nätverket är framför allt att producera information som kan användas till att lösa praktiska problem inom hållbar utveckling – ekonomiska, sociala och miljörelaterade – såväl globalt som nationellt och lokalt, konstaterar Korhonen-Kurki.

Från Finland deltar även president Tarja Halonen, som är medlem i nätverkets styrelse (Leadership Council). Verksamheten är indelad i tematiska helheter såsom hållbara städer, hållbart lantbruk och hållbar matproduktion. Helsingfors universitet har expertis i alla delområden.

– I praktiken kommer vi att arbeta i ett regionalt nätverk för norra Europa som koordineras av Göteborgs universitet. Nästa möte äger rum i november. Jag vill uppmuntra alla andra universitet i Finland att också ansluta sig till nätverket, säger Korhonen-Kurki.

Forskningsbaserade lösningar på globala problem

Helsingfors universitet har grundat ett eget centrum för forskning i hållbar utveckling, Helsinki Sustainability Science Centre, som inleder sin verksamhet under 2017. Centret sammanför hållbarhetsforskning från sex fakulteter. Projekten och idén om hållbar utveckling och hållbarhetsomställning är kongruenta med universitetets strategi: ”Universitetet bygger en bättre värld genom att ta en tydligare roll i arbetet med att lösa de globala problemen”.

– Helsinki Sustainability Science Centre vill bidra till samhällets hållbara utveckling genom sin tvärvetenskapliga forskning och undervisning, och arbeta tillsammans med olika samhällsaktörer för att ta fram lösningar. Vetenskapstävlingen Helsinki Challenge har också hållbar utveckling som tema. I fjolårets Helsinki Challenge-tävling tog sig tävlingsdeltagarna an hållbar utveckling bland annat genom att utveckla en ”sustainability tracker” som är en app som strävar efter att styra människors vardagliga val i en mer hållbar riktning, och genom att bygga en mångvetenskaplig plattform för hållbar stadsutveckling, berättar Korhonen-Kurki.Länkar

UN Sustainable Development Solutions Network

The Sustainable Development Solutions Network Northern Europe

Centrum för miljöforskning och -undervisning HENVI

Seminarier: Steps towards Helsinki Sustainability Science Centre

 

Kontaktuppgifter

Kaisa Korhonen-Kurki, PD, forskningskoordinator, Centrum för miljöforskning och -undervisning HENVI, tfn 02941 57905