Helsingfors universitet flaggar för jämlikhet

Helsingfors universitet deltar i år för första gången i Helsingfors Pride. I måndags hissades sex regnbågsflaggor upp utanför Porthania.

Regnbågsflaggorna fladdrar vid Porthania under hela Helsingfors Pridevecka.

– Vetenskapen har traditionellt haft som viktig uppgift att främja jämlikheten och jämställdheten, så det är naturligt att vi deltar i Prideveckan med flaggning, säger rektor Jukka Kola.

Peppi O’Connor, ordförande för Opiskelijavinokkaat OVI ry, en regnbågsförening vid Helsingfors universitet, är glad över flaggningen.

– Ett jättetrevligt och starkt ställningstagande från universitetet.

Hon hoppas att alla under det glada firandet också speciellt skulle komma ihåg könsminoriteternas rättigheter.

– Vetenskapssamfundet har ett ansvar att rätta vissa missuppfattningar och att fördjupa förståelsen för till exempel transkönade. Speciellt i sekulariserade samhällen kan vetenskapen påverka attityderna ganska mycket.

 

Opiskelijavinokkaat deltar i Prideparaden på lördag och på söndag arrangerar de en studerandepiknik (på finska och engelska) för regnbågsfolket och deras vänner.

Helsingfors Pride är Finlands största evenemang som fokuserar på mänskliga rättigheter. Den här veckan ordnas de evenemang på internationellt håll också. I Finland deltar åtminstone polisen, FPA och Institutet för hälsa och välfärd i Prideveckan.