Helsingfors universitet får egen metrostation

Nu kommer man med metron direkt till universitetet, efter att Kajsaniemi station bytte namn till Helsingfors universitet. Metrostationens nya namnskylt överlämnades till rektor Jukka Kola i dag den 20 januari.

– Ett toppuniversitet i en stad av internationell klass är en stor sak även ute i världen. En egen metrostation för med sig en fläkt av den europeiska storstadsatmosfären till Helsingfors, berömmer Helsingfors universitets rektor Jukka Kola.

Universitetet firar sitt 375-årsjubileum i år och fick en egen metrostation i gåva av Helsingfors stad, som är en viktig samarbetspartner. Med namnändringen vill man också göra det lättare för internationella besökare att hitta till Centrumcampus.

– Universitetet spelar en stor roll för Helsingfors dragningskraft. Det förtjänar att hedras på detta sätt, berättar stadsdirektör Jussi Pajunen.

Namnändringen är också en eloge till studenterna – i synnerhet Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS – som länge har arbetat för att utveckla Centrumcampus.

– Att döpa metrostationen efter universitetet visar hur viktigt universitetssamfundet är för Helsingfors, säger HUS styrelseordförande Mari Kyllönen i ett meddelande.

Studentkåren fanns på plats också i dag för att samla in idéer av studenterna för hur man skulle kunna göra det lättare att röra sig i Helsingfors.

– Namnändringen stärker universitetets och stadens långvariga och hållbara relation. Hållbarhet är ett nyckelord även då man talar om kollektivtrafik. Vi vill uppmuntra stadsborna att använda den, säger Kola

Metrostationen, som öppnades 1995, har redan fått nya namnskyltar, och stationsutropen kommer också snart att ändras. På finska heter stationen Helsingin yliopisto och på engelska University of Helsinki.

Jubileumsprogrammet fortsätter redan i morgon, med personalens och studenternas invigningsfest i huvudbiblioteket i Kajsahuset. Lagen i vetenskapstävlingen Helsinki Challenge presenteras den 28 och 29 januari i solennitetssalen i huvudbyggnaden.

Helsingfors Universitet 375 år

Helsinki Challenge