Helsingfors universitet börjar investera i sina studerandes startup-företag

Med hjälp av HELSEED-företagarprogrammet uppmuntrar universitetet sina studerande att modigt föra fram sina idéer. För de bästa startup-idéerna erbjuds upp till 50 000 euro i finansiering.

Teknologins utveckling och globaliseringen omvälver ekonomin och arbetslivet. Också den pågående COVID-19-pandemin visar på ett grymt sätt hur oförutsägbar världen har blivit.

– Universitetets mål är att förbereda sina studerande för att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Vi vill också rikta blicken framåt förbi den pågående pandemi, säger kvestor Marjo Berglund.

Syftet med företagarprogrammet, som startar i april, är att stöda studerande i skapandet av ett startup-företag. Programmet innefattar inga obligatoriska studier, utan kreativ frihet och flexibelt stöd, som erbjuds av studerandeföretagargemenskapen Helsinki Think Company.

Studerande som deltar i programmet bearbetar sin idé till en skriftlig affärsplan, som ska vara färdig senast i slutet av september 2020. En jury bestående av sakkunniga inom investering och företagande går igenom affärsplanerna och ger feedback på dem. Skaparna av de mest lovande planerna inbjuds att presentera sin idé i en pitching-tävling, som ordnas på Tankehörnan i november 2020.

– Vetenskap och innovationer för samhället framåt. Av studerandenas idéer kan det uppstå lösningar på olika problem i världen. Dessutom kan startup-företagande vara en bra väg till arbetslivet, säger placeringsdirektör Anders Ekholm.

HELSEED är en del av universitetets ansvarsfulla placeringsverksamhet

Fonderna som hör till Helsingfors universitetskoncern är redo att placera 10 000–50 000 euro i startup-företag som föds av de mest lovande idéerna. Med placeringarna vill universitetet inverka positivt på samhället genom att främja ansvarsfull affärsverksamhet och företagande.

Eftersom det inte finns några direkta förebilder för programmet, tillhör provande samt lärande av erfarenheter dess natur. Som grund finns ändå en stadig erfarenhet av placeringsverksamhet, som har samlats sedan Helsingfors universitets äldsta fond grundades år 1745.

– Vi har lotsat våra forskningsbaserade spinout-företag i ett årtionde och våra dotterbolag redan mycket längre än så. Med HELSEED-programmet vill vi dela vårt kunnande om att kommersialisera innovationer med studerande och hela samhället, konstaterar Marjo Berglund.

Läs mer på programmets nätsida

Mer information

Placeringsdirektör Anders Ekholm, +358 50 526 4253, anders.g.ekholm@helsinki.fi