Framgång i profileringsfinansieringen och spetsforskningsprogrammet

Finlands Akademi har beviljat Helsingfors universitet 15 miljoner euro i den tredje utlysningen av profileringsfinansiering. Av de 12 spetsforskningsenheter som utsågs av Finlands Akademi koordineras sju vid Helsingfors universitet.

Helsingfors universitet beviljades 15 miljoner euro i Finlands Akademis utlysning av medel som ska stärka universitetens forskningsprofilering. I den tredje profileringsutlysningen (Profi 3) beviljades sammanlagt 50 miljoner euro.

I denna omgång var Helsingfors universitet den största mottagaren. Allt som allt har Helsingfors universitet beviljats sammanlagt 34,5 miljoner euro i de tre profileringsutlysningar som ordnats hittills.

Med de 15 miljoner som nu beviljades har universitetet för avsikt att finansiera 25 tenure track-anställningar jämte startpaket inom följande profileringsområden:

  • Atmospheric and Earth system science
  • Data science
  • Sustainability science

– De utvalda profileringsområdena består av både existerande högklassig forskning och vetenskapsområden som är på uppgång och vars utveckling de fakulteter som deltog i ansökan är starkt engagerade i. Områdena kompletterar varandra tematiskt, och vid sidan av forskningen eftersträvas också genomslag i samhället, berättar prorektor Keijo Hämäläinen som ledde beredningsarbetet.

I den tredje utlysningen ägnades särskild uppmärksamhet åt arbetsfördelningen och samarbetet mellan universiteten.

– Vi arbetar aktivt på att utveckla arbetsfördelningen och samarbetet mellan universiteten. Den här omgången hade vi gemensamma teman med bl.a. Aalto-universitetet, säger prorektor Hämäläinen.

Sju nya spetsenheter

Finlands Akademi utsåg i början av juni 12 nya spetsforskningsenheter för perioden 2018–2025. Av dessa koordineras sju vid Helsingfors universitet. Dessutom medverkar Helsingfors universitet i en spetsenhet som koordineras av Jyväskylä universitet.

Resultatet ligger i linje med de två tidigare spetsforskningsprogrammen. Av de sju spetsenheterna som koordineras vid universitetet är fem nya, och av de sju enheternas ledare leder två också en enhet i spetsforskningsprogrammet 2012–2017.

– Det är verkligen fint att universitetet genom besluten om spetsenheter och profileringsfinansiering får erkänsla för sin forskning som inte bara håller hög kvalitet utan också har stor potential. Bland spetsenheterna finns både sådana som fortsätter tidigare spetsenheters arbete och helt nya enheter. Resultaten i profileringsutlysningen stöder Helsingfors universitets val av strategiska forskningsområden, som grundade sig på högklassig forskning och forskningens genomslagskraft, säger utvecklingsdirektör Ritva Dammert vid universitetets forskningsservice.

Spetsforskningsenheter som koordineras vid Helsingfors universitet

Centre of Excellence in Tumour Genetics Research

Aaltonen Lauri HU, Nykter Matti TAY, Pitkäniemi Janne Finlands Cancerregister, Taipale Jussi HU

Centre of Excellence in Stem Cell Metabolism

Katajisto Pekka HU, Hietakangas Ville HU, Otonkoski Timo HU och Tyynismaa Henna HU

Centre of Excellence of Inverse Modelling and Imaging

Lassas Matti HU, Haario Heikki LTY, Hannukainen Antti AALTO, Hyvönen Nuutti AALTO, Kaasalainen Mikko TTY, Kaipio Jari UEF, Kolehmainen Ville UEF, Pursiainen Sampsa TTY, Salo Mikko JY, Seppänen Aku UEF, Serov Valery OY, Siltanen Samuli HU, Tamminen Johanna IL, Tarvainen Tanja UEF och Vauhkonen Marko UEF

Finnish Centre of Excellence in Research of Sustainable Space

Palmroth Minna HU, Janhunen Pekka IL, Kilpua Emilia HU, Praks Jaan AALTO och Vainio Rami TY

Centre of Excellence in Complex Disease Genetics – from Discovery to Precision Medicine

Ripatti Samuli HU, Daly Mark HU, Groop Leif HU, Kaprio Jaakko HU, Palotie Aarno HU, Pirinen Matti HU och Tuomi Tiinamaija HU

Centre of Excellence in Ancient Near Eastern Empires

Svärd Saana HU, Lahelma Antti HU, Silverman Jason HU

Centre of Excellence in Law, Identity and the European Narratives

Tuori Kaius HU, Slotte Pamela HU och Toivanen Reetta HU

Helsingfors universitet medverkar

Centre of Excellence in Research on Ageing and Care

Kröger Teppo JY, Jylhä Marja TAY, Taipale Sakari JY och Wrede Sirpa HU