En person som deltagit i Medicinska fakultetens urvalsprov och dennes medbrottsling misstänks för förfalskning

En person som deltagit i urvalsprovet vid Helsingfors universitets medicinska fakultet 2018 misstänks för grov förfalskning och dennes medbrottsling misstänks för grov förfalskning och för stöld.

Universitetet lämnade in en begäran om utredning till polisen i början av augusti efter att man lagt märke till oklarheter i svaren av en deltagare i Medicinska fakultetens riksomfattande urvalsprov. Misstankarna väcktes vid universitetet när den sökande lämnade in en begäran om omprövning av sina svar i urvalsprovet. Polisutredningen inleddes omedelbart.

Även om de båda inblandade personerna förnekar misstankarna om brott, är de bevis som insamlats under förundersökningen så starka att ärendet överförs till åklagaren inom kort. Ingendera av de misstänkta arbetar vid Helsingfors universitet.

Universitetet har granskat urvalsprovsprocessen, och inga andra misstänkta fall har framkommit. I år deltog över 16 000 sökande i Helsingfors universitets olika urvalsprov.

Läs mer om fallet i polisens pressmeddelande (på finska). 

Ytterligare information ges av Sini Saarenheimo, chef för Ansökningsservicen, tfn 050 448 0840.