Den hundrade promotionen är höjdpunkten på Promotionens jubelår 2023

Under Promotionens jubelår anordnar Helsingfors universitet filosofiska fakultetens hundrade promotion och promotioner vid inalles fyra fakulteter. Magister- och doktorspromotionen i Finland är universitetets bäst bevarade övergenerationella och samhörighetsskapande tradition som har överlevt många sekel.

Promotionens jubelår vid Helsingfors universitet invigs 20.3.2023, då även universitetets nya hedersdoktorer kungörs. Under jubelåret lyfter vi fram promotionstraditionen och överlag universitetets kulturhistoriska och samhälleliga betydelse.

Promotionen är en många dagar lång ceremoni där magistrar och doktorer får fira sina examina under högtidliga former med hela universitetssamfundet. Promotionens historia i Finland går tillbaka till 1643, och tiden för universitetets grundande. Den även internationellt sett unika finländska magister- och doktorspromotionen är universitetets bäst bevarade tradition som klarat sig genom många sekel. Under våren firas den redan hundrade filosofiska fakultetens promotion samt veterinärmedicinska, teologiska och juridiska fakultetens promotioner.

Jubelårets program

Programmet är öppet för alla. Under jubelåret kan man till exempel måndagen 20.3. delta i invigningsevenemanget, där årets mångspråkiga promotionskantat Science Frictions uruppförs. I Nationalbiblioteket visas 21.3–31.10 historieutställningen Promotio 1643–2023. Jubel enligt tradition, där man kan beundra promotionsrelaterade föremål och delta i begrundandet av framtidens icke-binära promotionsdräkt.

Till jubelårets program hör även en dryckesvisetävling, evenemang i Tankehörnan och Nationalmuseet. En podcast-serie med promotionstema och ett historieverk om promotionstraditionen publiceras. Finska Litteratursällskapet SKS och Svenska litteratursällskapet i Finland SLS ordnar en minnesinsamling kring promotionsminnen.

Jubelårets alla aktiviteter och den senaste informationen hittas på jubelårets nätsida. Välkommen med!

Promotionens jubelår är ett projekt med brett samarbete

Jubelårsprojektet som står under kansler Kaarle Hämeris beskydd och leds av Jussi Herlin har förverkligats genom ett brett samarbete med bland annat Nationalbiblioteket, Nationalmuseet, Helsingfors stadsmuseum, Helsingfors universitetsmuseum, Helsinki Alumni -gemenskapen, Alumnföreningen vid Helsingfors universitet, studentorganisationerna och Akademiska Bokhandeln. Projektet är till största delen finansierat av stiftelser - huvudpartner är Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse. För det konstnärliga och vetenskapliga innehållet ansvarar bland annat poeten Cia Rinne, kompositören Cecilia Damström, designern Ella Boucht, historikerna Tero HalonenEva Ahl-Waris och Kristina Ranki.

Tilläggsuppgifter: