Avkastningen på Helsingfors universitets placeringar var +13,5 procent år 2023

Den genomsnittliga årsavkastningen har varit +11,6 procent från början av år 2019. Universitetets placeringsstrategi bygger på akademisk forskning, och dess hörnstenar är diversifiering, låga kostnader och att stävja klimatförändringen.

Avkastningen på Helsingfors universitets värdepappersportfölj var +13,5 procent år 2023. Avkastningen drevs främst av ansvarsfulla aktieindexfonder som placerar globalt. Värdet på portföljen var 672 miljoner euro i slutet av året.

– Året som gått påverkade olika länders ekonomier på olika sätt. Eftersom vi har en indirekta ägarandelar i  tusentals företag globalt gynnades vi av tillväxten i världsekonomin. Därutöver var koldioxidavtrycket och kostnaderna för våra placeringsobjekt mycket måttliga, konstaterar Helsingfors universitets placeringsdirektör Anders Ekholm.

Den genomsnittliga årsavkastningen på Helsingfors universitets värdepappersportfölj har varit +11,6 procent från början av år 2019, då universitetet övergick till den nuvarande placeringsstrategin. Strategin bygger på akademisk forskning, och dess hörnstenar är diversifiering, låga kostnader och att stävja klimatförändringen.

Den genomsnittliga årskostnaden för placeringsobjekten (Total Expense Ratio) är mindre än 0,1 procent och producenter av fossila bränslen har uteslutits.