Universitetets vetenskapsförlag främjar öppen vetenskap och publicering

Alla Helsinki University Press publikationer är fritt tillgängliga. På det här sättet främjar universitetets eget förlag den forskningsbaserade kunskapens tillgänglighet och genomslagskraft i samhället, samt global jämställdhet mellan forskare.

Helsinki University Press (HUP), som lyder under Helsingfors universitets bibliotek, är ett öppet vetenskapsförlag som har expanderat och internationaliserat sin utgivningsverksamhet i rask takt under sina två första verksamhetsår. HUP främjar öppen forskning och publicering på ett konkret sätt: förlaget medverkar till att etablera koncept för öppen publicering och fungerar även som ett exempel för andra.

Helsinki University Press försäkrar sig om att publikationerna är aktuella och internationellt intressanta genom referentgranskningsprocesser. Förlaget lägger också vikt vid publikationernas redigering, grafiska formgivning och sökbarhet.

Läsare i över 150 länder

HUP är öppet för alla: förlaget ger ut böcker också av andra än Helsingfors universitets forskare. Förlaget har gett ut 18 böcker av skribenter från 69 universitet och forskningsinstitut från 27 länder. Under de två första verksamhetsåren har förlagets publikationer laddats ner och lästs drygt 45 000 gånger i över 150 länder.

– För oss är det viktigt att våra publikationer når en global läsekrets. Vi kontaktar vetenskapliga tidskrifter aktivt för att be om bokrecensioner, berättar kommunikations- och redaktionschef Anna-Mari Vesterinen.

– Vi ser också till att publikationerna sprids genom flera digitala kanaler och till olika målgrupper. I tillägg till forskarna hittar också beslutsfattare och medborgarorganisationernas representanter till de öppna publikationerna.

Kvalitetssäkrare från världens toppuniversitet

Förlaget har också internationaliserat sin verksamhet genom att bjuda in representanter från utländska universitet till redaktionsrådet. För perioden 2021–2024 antogs medlemmar bland annat från Cambridge University, London School of Economics, UNC Charlotte och Stockholms universitet.

– Samarbetet med toppuniversitetens representanter ökar förlagets pondus och trovärdighet inom vetenskaplig publikationsverksamhet, säger Vesterinen.

Inhemska universitet och välrenommerade universitet från Storbritannien och USA är nu starkt representerade i redaktionsrådet.

– I framtiden är det meningen att rådet också ska ha medlemmar från Mellaneuropa och det globala syd, berättar förlagschef Leena Kaakinen.

HUP ge också ut tre tidskrifter — Estetika, Redescriptions och Nordic Journal of Migration Research (NJMR) — som alla har ökat sin läsekrets betydligt under 2021. Estetika och Redescriptions har fått fler läsare i USA och Storbritannien medan NJMR har stärkt sin roll i Norden.

Läs mer om förlagets verksamhet i Helsinki University Press engelskspråkiga årsrapporten för 2021.

Mer information:

Anna-Mari Vesterinen, kommunikations- och redaktionschef, Helsinki University Press.
Tfn + 358 50 406 2824
anna-mari.vesterinen@helsinki.fi

Vad är HUP?

Ett ideellt och forskarstyrt vetenskapsförlag som bedriver open access-publicering och ger ut högklassiga referentgranskade vetenskapliga publikationer för en internationell läsekrets. HUP ägs av Helsingfors universitet. Helsingfors universitets bibliotek ansvarar för förlagsverksamheten tillsammans med förlaget Gaudeamus, som ger ut facklitteratur på finska.

Vad publicerar HUP?

HUP publicerar monografier, artikelsamlingar och vetenskapliga tidskrifter, i huvudsak på engelska.  Alla publikationer går igenom en strikt referentgranskningsprocess. Beslutet om publicering tas av ett redaktionsråd som består av internationella experter.

Varför open access?

Genom öppen publicering strävar HUP efter att främja den forskningsbaserade kunskapens tillgänglighet och genomslagskraft i samhället samt global jämställdhet mellan forskare. Öppen forskning är kärnan i HUP:s verksamhet och alla HUP:s publikationer finns tillgängliga avgiftsfritt i flera databaser samt på HUP:s webbplats.