Universiteten får jämställdhetspris för reform av familjeledigheterna i kollektivavtalet

Fackförbundet Pro har den 4 november 2022 beviljat Bildningsarbetsgivarna SIVISTA och universiteten i Finland ett jämställdhetspris för en reform av familjeledigheterna i kollektivavtalet.

Universitetets personaldirektör Tiia Tuomi är glad över erkännandet och berättar att reformen är en viktig komplettering för att omsätta familjevänlighet i praktiken:

– Jag är stolt över att universiteten är först ut med att förverkliga ett jämlikt arbetsliv. Arbetslivet ska stödja personalen också när det sker förändringar i privatlivet. Med det här som vår ambition är det fint att få detta erkännande, säger hon.

Fackförbundet Pro nämner i sitt pressmeddelande att deras motivering för priset baserade sig på förutom själva klausulen om familjeledighet i kollektivavtalet också på det sätt på vilket avtalet ingicks. Parterna fattade konstruktiva och ömsesidigt fördelaktiga beslut för att nå en överenskommelse.

Med jämställdhetspriset vill Fackförbundet Pro belöna och lyfta fram åtgärder och praxis som förbättrar jämställdheten i arbetslivet.

Familjeledighetsreformen trädde i kraft i augusti 2022. I och med reformen får båda föräldrarna i fortsättningen 160 föräldrapenningdagar och därutöver tryggas slutet av graviditeten av 40 dagar under vilka graviditetspenning betalas ut. Det avtal om familjeledighetsreformen som ingåtts har varit en betydlig satsning på ett jämlikt universitet som beaktar olika livssituationer.

Enligt det nya kollektivavtalet betalar universitetet nu båda föräldrarna lön för de 32 första vardagarna av föräldrapenningperioden och därutöver får den födande föräldern lön under graviditetsledigheten:

– Familjeledighetsreformen som lag gäller alla men vid Helsingfors universitet genomfördes löneutbetalningen jämlikt utan någon nedskärning av den födande förälderns andel, säger Tuomi.

 

Läs mer:

Sivista:Yliopistoja koskeva työehtosopimusratkaisu hyväksytty (på finska)

FOSU: Yliopistojen palkansaajille työehtosopimus – työmarkkinoiden edistyksellisin perhevapaauudistus (på finska)