Santtu von Bruun ledare för innovationsekosystem i Helsingfors universitets Inno-team

Helsingfors universitet miljonsatsar i innovationsverksamhet och företagande samt företagssamarbete. Inno-teamet, som grundades i fjol, svarar för innovationssamarbetet och innovationstjänsterna samt för deras utveckling.

Santtu von Bruun inleder sitt arbete i Inno-teamet den 1 februari 2022 som ledare för innovationsekosystem samt innovations- och företagstjänster. Han blir samtidigt medlem i ledningsgruppen för Inno. Han övergår till uppdraget från Helsingfors stad, där han lett enheten Innovationer och nya försök.

Helsingfors universitet har som mål att framöver vara företagens främsta partner inom våra egna forskningsområden, producera allt fler vetenskapsbaserade innovationer på alla fyra campus och ge studenterna arbetslivsfärdigheter för framtiden. Inno-teamet svarar för samarbetet mellan partnerna och universitetet, utvecklingen av innovationsplattformar och innovationstjänster samt för att stödja företagande vid universitetet.

– Forskarna och studenterna har huvudrollen i utvecklingen av innovationsverksamheten på varje campus. Tillsammans med vårt kommersialiseringsbolag HIS och företagarsamfundet Think Company arbetar vi för närvarande med att föra samman universitetets tjänster så att de bildar en enhetlig och sömlös helhet. Syftet är att påskynda innovationernas kommersialisering eller att integrera dem i större ekosystem, sammanfattar direktör för kommunikation och samhällsrelationer och Inno-teamets ledare Taina Kyllönen.

– Till min stora glädje får teamet förstärkning av en långvarig samarbetspartner och nätverksledare, som är en erfaren expert på innovationsverksamhet. Santtu har stor kunskap om att utveckla uppstarts- och innovationsplattformar, särskilt i campus- och stadsmiljö. Varmt välkommen med i vårt team, Santtu!

Vid Helsingfors stad ansvarade Santtu von Bruun för stadens innovationspolitik och för utvecklingen av innovationsekosystem. Han medverkade också i grundandet av uppstartsklustret Maria 01. Vid universitetet ansvarar Santtu särskilt för att utveckla innovations- och företagsekosystem strategiskt, ta fram tjänster, utveckla campusen som innovationsmiljöer i samråd med campusledningen och Inno-teamet, samt för samarbetet mellan områdets större innovationsekosystem och internationella nätverk.

– Tillsammans med sina partner vill Helsingfors universitet bygga världens bästa innovationsekosystem i Finland, där spetsforskning, nya idéer hos studenter, tillväxtorienterade företag och områdets förträffliga ekosystem för uppstartsföretag kan mötas, säger Santtu von Bruun.

–  Utvecklingen av innovationsverksamhet och företagssamarbete är en väsentlig del av Helsingfors universitets strategi 2030, och den stöder oss i vårt mål att brett tillgängliggöra vetenskap och forskning för samhällets behov. Vi vill aktivt medverka till att lösa dagens mångvetenskapliga globala utmaningar genom att arbeta ”med vetenskapens kraft för världens bästa” i enlighet med vår vision. Vi vill öka forskningens samhälleliga genomslagskraft samt bidra till att det för Finland viktiga FUI-målet på 4 % kan uppnås, sammanfattar Taina Kyllönen.

Mer information:

Taina Kyllönen, ledare för Inno-teamet, direktör för kommunikation och samhällsrelationer,
taina.kyllonen@helsinki.fi, Tfn +358 40 582 2175

Santtu von Bruun, ledare för innovationsekosystem (fr.o.m. 1.2.2022),
Tfn +358 40 357 7452