Jari Strandman: Grundforskning i världsklass skapar kommersiell framgång

Helsingfors universitets kommersialiseringsbolag HIS har hjälpt många företag från vetenskapsvärlden att erövra världen. Det här är dock bara början, för i fortsättningen kommer allt flera forskares idéer att lanseras på marknaden. Ett smidigt samarbete med universitetets nya Inno-team och Think Company är avgörande.

Forskarna har ett trumfkort: de kan komma på någonting som ingen annan ännu har tänkt på och på så sätt skapa en gynnsam utgångspunkt för framgångsrik affärsverksamhet. Jari Strandman, verkställande direktör för Helsingfors Innovationstjänster (HIS), som följt med de universitetsbaserade företagens lansering på marknaden, är medveten om detta.

– Om du bedriver grundforskning i världsklass kan du upptäcka saker som ingen annan ännu insett. Det kan ha stor kommersiell potential, säger Strandman.

Forskarnas insikter förädlas dock inte av sig själva till geniala affärsidéer. Det behövs ett rör, såsom HIS, där de kan kristalliseras och falla ut som lovande spinout-bolag eller licenser.

Värdet på de företag som lanserats ut i världen beräknas i hundratals miljoner

Det har nu gått tio år sedan HIS grundades. Under årens lopp har bland annat Nanoform, som spjälkar läkemedelssubstanser i mindre form och börsnoterades i juni 2020, Uute Scientific, som ökar motståndskraften med naturliga mikrober, och Valo Therapeutics, som främjar cancerbehandling, passerat genom kommersialiseringsröret.

– Det totala värdet av bolagen som bildats i röret är 700–800 miljoner euro, och de har cirka 200 anställda, uppskattar Strandman.

En av de senaste framgångarna är GlucoModicum. Det utvecklar en liten apparat, med vilka diabetiker kan följa upp sina blodsockervärden utan blodprov. Apparaten grundar sig på en uppfinning, med vilken man kan suga vävnadsvätska från huden utan nål och utifrån det erhållna provet kontrollera blodets glukosmängd.

– Kundkretsen är de 400 miljoner diabetikerna i världen.

Rekordmånga nya kommersialiseringsprojekt inleds

Cirka en femtedel av de idéer och uppfinningar inom HIS som inkluderats i kommersialiseringsförberedelserna går vidare till marknaden. Under de senaste fem åren har över 30 uppfinningar sålts eller licensierats, och deras värde före royaltyavgifterna uppgår sammanlagt till nästan 5 miljoner euro. Spinout-bolag uppstår också i jämn takt.

– I genomsnitt 2–5 bolag om året, räknar Strandman.

Enligt honom är detta dock bara början. Universitetets nya Inno-team, HIS och Think Company samlar nu ihop innovations- och företagssamarbetstjänsterna till en smidig helhet som hjälper till att hämta allt flera uppfinningar från den vetenskapliga världen till samhället.

Strandman berättar att det som bäst rör sig ett tjugotal kommersialiseringsprojekt i HIS rör som får Business Finlands Research to Business-finansiering. I år inleds ett rekordantal nya projekt, och därför stärker HIS sina tjänster genom att anställa sex nya arbetstagare.

– Dessa personers profil är mycket stark i utvecklingen av affärsverksamheten.

Målet är också att uppmuntra allt flera medlemmar i det akademiska samfundet att göra idé- och uppfinningsanmälningar. Under HIS tid har antalet anmälningar fördubblats till cirka 120 på årsnivå, men förhoppningen är att höja det till ett par hundra.

– Det är en viktig del av arbetet att informera forskarna om denna tjänst.

Universitetet investerar i spinout-bolag så att uppfinningarna kommer ut på marknaden

Kvestor Marjo Berglund berättar att universitetet för närvarande äger cirka tjugo spinout-bolag via sina fonder. Vanligtvis får bolaget ett startkapital på 50 000 euro från universitetet i etableringsskedet, vilket gör det möjligt för dem att hitta fler investerare och säkerställa att viktiga produkter fortsätter att släppas ut på marknaden.

– Det skulle till exempel inte vara rättvist om ett cancervaccin skulle stanna kvar på HIS uppfinningshylla, säger Berglund och hänvisar till den lovande tekniken som Valo Therapeutics har utvecklat.

Efter etableringen gör universitetet i allmänhet inga tilläggsinvesteringar i bolagen. Om spinout-bolagen ökar sitt värde snabbt kan universitetet redan om 5–10 år få betydande intäkter från dem för att stödja forskning, undervisning och uppkomsten av nya universitetsbaserade företag.

Till exempel Nanoforms börsnotering 2020 gav universitetet 20 miljoner euro i kassan. Försäljningen av hälsoteknikföretaget Mobidiag till USA åstadkom å sin sida nästan 50 miljoner, vilket nu möjliggör nya satsningar på innovationer och företagssamarbete.

– Spinout-verksamheten har blivit en del av vår placeringsfilosofi.

Kommersialisering av forskningen är effektiv användning av gemensamma medel

Strandman anser att det lönar sig att satsa på att släppa ut universitetsbaserade idéer på marknaden. Så kan de offentliga medel som placerats i grundforskning ge större nytta: det uppstår uppfinningar som revolutionerar människornas vardag och tryggar framtiden.

– Innovationer är något som bäst hjälper ett folk som Finlands att bevara sin välfärd.

En av flaskhalsarna är locka de första investerarna till företagen. Särskilt inom läkemedels- och naturvetenskaperna är resan från idé till produkt långsam och dyr. Problemet skulle lösas genom offentlig tilläggsfinansiering, med vilken man till exempel skulle kunna fortsätta beredningen av kommersialiseringen av läkemedel efter Research to Business-fasen.

Strandman påpekar att Finlands mål att höja FUI-satsningarna till 4 procent är svårt att uppnå utan bolag som hämtar omsättning från helt nya områden. Därför behövs grundforskning på toppnivå och förädling av uppfinningar därifrån till lovande affärsidéer.

– Man måste hålla blicken i horisonten: varifrån kommer de mest potentiella kommersiella framgångarna?

FAKTA: Så hjälper HIS forskarnas insikter att nå marknaden

– Förutsättningen för kommersialisering är idé- och uppfinningsanmälningar, som HIS får från forskare i Vik, Gumtäkt, Mejlans och centrala campuset. HIS bedömer deras potential: kan de lösa ett problem bättre än de nuvarande produkterna?

– Uppfinningens äganderätt fastställs enligt lagen om rätt till uppfinningar vid högskolor. HIS kan endast främja kommersialiseringen av universitetets uppfinningar. Om forskaren äger rättigheterna, kan hen överlåta dem till universitetet och delta i kommersialiseringsprocessen.

– HIS hjälper teamen att ansöka om Business Finlands Research to Business-finansiering för lovande idéer eller uppfinningar. Med dess hjälp testas till exempel uppfinningens funktion eller utreds konkurrensläget på marknaden. Samtidigt söker man chefer och investerare för det nya bolaget eller förbereder licensiering för industrin. Fasen pågår i 1–2 år och kräver insatser i miljonklass.

– Det nya bolagets framgångsmöjligheter utvärderas ännu till slut av kommersialiseringsutskottet som leds av prorektor Paula Eerola. Utskottet består av experter från placeringsvärlden. Om utskottet ger grönt ljus, grundas ett spinout-bolag, vars ägare utöver grundarteamet blir Helsingfors universitets fonder.