Inbjudan till Soc&kom-dagen: Drömmen om det öppna samhället

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet ordnar den traditionella Soc&kom-dagen 18.11.2021 kl. 16.00–18.00.

Drömmen om det öppna samhället handlar om en önskan om att få återgå till en normal vardag utan restriktioner. Men, det öppna samhället kan också innebära att vi öppnar upp samhället ytterligare och gör oss mera tillgängliga för varandra, tack vare alla lärdomar vi fått under pandemin – inte minst med hjälp av digitalisering. Dessutom handlar drömmen om ett mera transparent och rättvist samhälle: ett samhälle som präglas av delaktighet, jämställdhet och respekt för grundläggande rättigheter.

Under seminariet får vi ta del av korta föreläsningar kring temat samt en paneldiskussion med sakkunniga. 

Efter seminariet, klockan 18.00, kommer vi att avtacka Soc&koms långvariga medarbetare som gått i pension: äldre universitetslektor och tidigare rektor Henrik Hägglund, universitetslektorerna och docenterna Annika Lillrank och Henrika Zilliacus-Tikkanen samt kontaktchef Robert Runeberg.

Vi bjuder på lätt servering och gott sällskap!

Vi utgår från att seminariet ordnas i Soc&koms festsal, men vi är också beredda på att vid behov ställa om seminariet till ett webbinarium. Tillfället kommer också att strömmas.

Anmäl dig för lätt servering.

Program

16.00 Välkomstord: Johan Bärlund, rektor vid Soc&kom

16.10 Introduktion till dagens tema: Harry Lunabba, universitetslektor och ordförande för nämnden för samhällskontakter vid Soc&kom

16.15 Covid-19 och grundrättigheter - Den svåra balansen mellan rätten till liv och rätten till frihet: Ville Holmberg, infektionsläkare och klinisk lärare vid Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet

16.30 ”Gycklaren”– tankar från en kulturarbetare i pandemitid: Emma Klingenberg, skådespelare och sångerska, timlärare vid Soc&kom

16.45 Det nya onormala; ingenting blir sig längre likt: Johanni Larjanko, sakkunnig inom digitala tjänster och digital delaktighet vid Bildningsalliansen

17.00 Så klara besked som möjligt trots stor oklarhet – om journalistikens samhällsbärande roll i ett utdraget krisläge: Jonas Jungar, innehållschef, journalistik och etik, Svenska Yle

17.15 Paneldiskussion, under ledning av Jenny Stenberg-Sirén, universitetslektor i journalistik vid Soc&kom

18.00 – Avtackning av pensionärerna och mingel

Soc&kom-dagen 2021

Vad: Soc&kom-dagen 2021: Drömmen om det öppna samhället

När: Torsdag 18.11.2021 kl. 16-18

Var: Festsalen, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet,
Snellmansgatan 12, ingång via Yrjö-Koskinens gata.

Du kan också följa med tillställningen på distans