God jul från Helsingfors universitet!

God jul allesammans! Kören på videon är Akateeminen Laulu (akademisk sång).