Gaudeamus verk sporrar till samhällsdebatt – ”En bra faktabok kan vara en njutbar läsupplevelse”

Helsingfors universitets förlag Gaudeamus, välkänt för sin forskningslitteratur, sin popularisering av vetenskap och sina översatta klassiker, ger numera också ut barnböcker. Allt som förlaget ger ut präglas av ett omsorgsfullt redaktionsarbete och högklassig forskning.

Vilken slags matproduktion är bra för jordklotet och mänskligheten? Den här frågan kan även de yngsta i familjen reflektera över, tycker Maijaliisa Erkkola, professor i näringsvetenskap, och Riikka Pajulahti, doktorand. Deras 50-sidiga bilderbok Kestokamut järkieväiden jäljillä (ung. Hållbarhetspolarna och den vettiga matsäcken) öppnar upp matens värld för barn i lågstadieåldern. Erkkola och Pajulahti anser att foskningsbaserade barnböcker också sammanfaller med universitetets tredje uppgift, som är samverkan med samhället.

– Forskningen finansieras huvudsakligen med offentliga medel. Därför vore det fel att tänka att målgruppen enbart består av vuxna, framhåller Erkkola.

Helsingfors universitets vetenskapliga förlag Gaudeamus har gett ut barnböcker sedan 2020. I boken som Erkkola och Pajulahti skrivit och som Tiina Konttila illustrerat tar barnen själva reda på saker och ting: de upplyser sommarlägrets ledare om hållbar mat och skaffar också ingredienser från den närliggande naturen.

Innehållet behandlar näringsvetenskap och biologi, samt matens klimateffekter. Även aptitretande rätter ryms med, och recepten finns på webben. Erkkola och Pajulahti granskar hur barnens matvanor avviker från rekommendationerna, och tar bland annat upp baljväxter, som enligt undersökningar inte hör till barnens favoriter.

– När boken gör livsmedlen bekanta för läsaren, kan tröskeln att smaka på dem bli lägre också under en måltid, tror Pajulahti.

I Gaudeamus böcker får barnen lära sig om källkritik och om hur man söker information – men även att inte heller forskarna vet allt. När professorn i boken inte kan svara på lägerdeltagarnas fråga om huruvida man blir klok av att äta fisk, ber han dem kontakta en docent som vet mer om saken.

Ett förlag som populariserar vetenskapliga rön och översätter klassiker

Över 50-åriga Gaudeamus är känt för sina högklassiga vetenskapliga böcker och faktaböcker, samt för sina översättningar av klassiska filosofiska verk av bland annat Aristoteles och Michel Foucault. Förlaget ger också ut standardverk och läromedel inom olika vetenskapsområden och stöder på så sätt undervisningen och forskningen vid universitetet.

– Forskningsbaserad kunskap är ledstjärnan för allt vi gör, summerar förlagsredaktör Sanni Tengvall.

Litteraturen som förlaget ger ut är vetenskapligt ambitiös. Gaudeamus vetenskapliga litteratur genomgår en rigorös referentgranskning, och utgivningsbesluten fattas med stöd av ett redaktionsråd som består av forskare inom olika områden. Även barnböckerna och andra populariserade verk granskas av experter.

– Vi har Publikationsforums klassificeringsnivå 2, vilket innebär att vi är en vetenskaplig publikationskanal på ledande nivå.

Förlagsredaktörerna finslipar manusen omsorgsfullt i samarbete med författarna. En bra faktabok har enligt Tengvall ordning på alla fakta och lägger fram dem på ett begripligt och intressant sätt. Bokens uppbyggnad är balanserad och texten löpande. Även layouten planeras noggrant, hela vägen inklusive typsnitt och spaltbredder, så att läsaren lätt kan ta till sig informationen.

– En bra faktabok kan vara en njutbar läsupplevelse.

Verk med bakgrundsinformation ger näring åt samhällsdebatten

Sanning, bildning och de övriga värderingarna för Helsingfors universitet styr Gaudeamus arbete. Förlaget främjar öppen publicering genom att bedriva Helsinki University Press verksamhet tillsammans med Helsingfors Universitets bibliotek och arbetar för att viktiga fenomen ska kunna diskuteras även på finska. Boken Kestävyyden avaimet (ung. ”Nycklar till hållbarhet”) ger den första allmänna, finskspråkiga överblicken över hållbarhetsvetenskapen och dess metoder för mänsklig samexistens med naturen.

– Verk av det här slaget stöder det finska språkets status som vetenskapsspråk, påminner Tengvall.

Förlaget är också starkt närvarande på ljudboksmarknaden med sina populärvetenskapliga verk. Tankehörnans pocketböcker är en annan nyhet. Böckerna skrivs av framstående forskare som introducerar läsarna till Tankehörnans teman (på finska).

Gaudeamus författare tilldelas flera priser och nomineringar varje år, till exempel mottog J. Sakari Salonen nyligen Lauri Jäntti-stiftelsens facklitterära pris för verket Viisi maailmanloppua, och Ritva Kylli tilldelades det facklitterära Kanava-priset för verket Suomen ruokahistoria.

Idéerna till nya verk kommer från aktuella fenomen och sådant som är nytt och relevant inom olika vetenskapsområden. Tengvall påminner om att det långsamma publiceringsformatet, som är kännetecknande för böcker, ger rum för grundlig argumentation och reflektion.

– Det innebär att vi kan erbjuda bakgrundsmaterial för en god samhällsdebatt.

Gaudeamus verk kan enkelt beställas på webben. Du kan också bekanta dig med sortimentet i Tankehörnans bokhandel eller på bokmässan till exempel i Helsingfors och Åbo. Gaudeamus böcker finns i bokhandlarna runt om i Finland och i nätbokhandlarna.

Det prisbelönta förlaget ger ut tiotals böcker per år
 • Gaudeamus ger årligen ut cirka 50 böcker, som 300 till 400 författare medverkar i.
 • Tyngdpunkten för utgivningsverksamheten ligger på samhällsvetenskap, filosofi, historia, humaniora, miljö, ekonomi och pedagogik.

   
 • Böckerna har bland annat tilldelats följande priser eller nomineringar: Finlandiapriset i facklitteratur, Årets vetenskapsbok, Vuoden tiedekynä, Statens pris för informationsspridning och WWF:s pris Årets naturbok.

   
 • Läs här hur du kan erbjuda ditt manus till Gaudeamus (på finska).

   
 • Gaudeamus ger också ut följande bokserier utöver enskilda verk: Tankehörnans pocketböcker, barnböcker, Vetenskapsdagarnas böcker och Otatieto-serien, som riktar sig till personer inom teknik.

   
 • Förlaget övergick från studentkårens ägo till Helsingfors universitets fonder 2016.